یکشنبه 19 تیر 1384

عباس سليمي نمين: گنجي كسي نيست كه مسئله اصلي نظام مابشود، اين آدم هيچ كجا و براي هيچ كس اهميت ندارد، رهايش كنيد برود، هاتف

[برگرفته از سايت هاتف نيوز]

عباس سليمي نمين با اشاره به پرونده اكبر گنجي گفت : گنجي كسي نيست كه مسئله اصلي نظام مابشود او كسي بود كه در راه خدمت به جبهه مشاركت قلم فرسايي كرد وهاشمي را تخريب كرد وخدمتي به مشاركتي ها رساند.

مدير مسئول سابق روزنامه تهران تايمز در گفتگو با پايگاه اطلاع رساني "هاتف" ادامه داد : جاي تاسف دارد كه آدمي كه هيچ كجا وبراي هيچ كسي اهميت ندارد به معضل نظام تبديل شود.
عضو انجمن روزنامه نگاران مسلمان افزود : قوه قضاييه از ابتدا نبايد وارد برخورد با ايشان مي شد و بايد درست مثل برخوردي كه با آقاي آقاجري صورت گرفت با ايشان صورت مي گرفت ، هرچه به آن بي توجهي كنيم وبه مرور زمان رها شود بهتر است.
وي اظهار داشت:گنجي كسي است كه بين مردم اعتباري ندارد وبه اعتقاداتش پشت كرده است وهمانطور كه در مانيفست خود آورده در برابر انديشه غرب منفعل است و پايگاه مردمي ندارد ما بي خود براي آنها اعتبار درست كرديم و اين از بي سلايقگي هاي قوه قضاييه ماست.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اين روزنامه نگار در پايان گفت: بايد مشخص بشود كه شاكي ايشان چه كسي است واگر شاكي خصوصي دارند پيگيري شود وگرنه بهتر است رهايش كنند تا به عنوان مسئله اي براي نظام مطرح نشود.

Copyright: gooya.com 2016