دوشنبه 20 تیر 1384

‏پيام آيت الله العظمى منتظرى در رابطه با انفجارات اخير لندن

‏بسم الله الرحمن الرحيم ‏

‏مردم آزاده جهان - پس از سلام و تحيت :

‏ ‏انفجاراتى كه پيوسته در كشورهاى عراق و افغانستان و يمن و اسپانيا و كنيا و ساير كشورها و اخيرا در شهر لندن انجام شده و موجب‏ ‏كشته و زخمى شدن بسيارى از انسانهاى بى گناه شده است به طور قطع با هيچ منطق انسانى و با هيچ دين و آيين آسمانى سازگار نيست و‏ ‏مورد انزجار و نفرت هر انسان با وجدان و منصف قرار مى‎گيرد. اين كه صدها زن و مرد و كودك بى گناه هدف خشم و كينه عده اى از خدا‏ ‏بى خبر واقع و ناجوانمردانه به خاك و خون كشيده شوند، از صحنه هاى تلخ تاريخ بشريت است كه متأسفانه در طول تاريخ بارها تكرار شده است .
‏ ‏از اين مصيبت تأسف بارتر اين كه اين جنايات هولناك به نام اسلام عزيز - دين رحمت و عطوفت - انجام مى‎شود. و در اثر آنها امروز‏ ‏جهان اسلام در معرض اتهامى بزرگ قرار گرفته است و افراد و گروههايى كه روزگارى آلت دست بعضى قدرت ها بودند با سوء استفاده از‏ ‏مقدسات اسلام ، چهره اين دين را - كه پيامبرش در قرآن (رحمة للعالمين ) (سوره انبياء، آيه 107)معرفى شده و يكصد و سيزده سوره قرآن با‏ (بسم الله الرحمن الرحيم ) شروع گرديده است - به صورت يك دين خشن و خونريز معرفى مى‎كنند.
‏ ‏اين جانب همان گونه كه كرارا يادآور شده ام اكنون نيز رسما اعلام مى‎كنم : اسلام با اين گونه خشونت ها و كشتارهاى وحشيانه صددرصد‏ ‏مخالف است و عموم مسلمانان جهان از اين جنايات متنفر و بيزار مى‎باشند. اساسا در اسلام ترور محكوم است ، و بر اساس حديثى معتبر‏ ‏پيامبراكرم (ص ) از آن با صراحت نهى كرده اند: "نهى رسول الله عن الفتك " و امام صادق (ع ) فرمودند: "الاسلام قيد الفتك ". (كافى ، ج 7، ص 375)‏ ‏كرامت همه انسانها مورد تأكيد قرآن و پيشوايان اسلام قرار گرفته است ; در قرآن كريم مى‎خوانيم : (و لقد كرمنا بنى آدم ...) (سوره اسراء، آيه ‏ ‏70). و حضرت على (ع ) هنگام گماردن مالك اشتر به حكومت مصر بر حقوق هم نوعان غيرمسلمان در حكومت اسلامى نيز تأكيد كرده و‏ ‏فرموده است : "و أشعر قلبك الرحمة للرعية ، والمحبة لهم واللطف بهم ...فانهم صنفان : اما اخ لك فى الدين او نظير لك فى الخلق " رحمت و‏ ‏محبت و لطف نسبت به مردم را در عمق دل خود قرار بده ، زيرا مردم يا هم كيش تو هستند و يا هم نوع تو. (نهج البلاغه عبده ، نامه 53).
‏ ‏اين جانب به ملت انگلستان و ساير ملت ها يادآور مى‎شوم مبادا در دامى گرفتار شوند كه دشمنان اسلام براى تخريب چهره واقعى اسلام‏ ‏و مسلمانان و ايجاد فشار بر مسلمانان ساكن اروپا و آمريكا درست كرده اند، و اين جنايات را به نام اسلام و مسلمانان تلقى نمايند. (و لا‏ ‏يجرمنكم شنئان قوم على ان لا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى ) (سوره مائده ، آيه 8) "مبادا پستى و دنائت گروهى شما را به بى عدالتى سوق‏ ‏دهد; عدالت پيشه كنيد كه آن به پرهيزكارى نزديك تر است ". نبايد جنايات گروهى مشكوك موجب خروج از مرز عدالت در مورد ديگران‏ ‏شود; همان گونه كه ما مسلمانان جنايات برخى از حاكمان مسيحى در طول تاريخ را نسبت به مسلمانان و انسانهاى بى گناه ، يا جنايات‏ ‏صهيونيست ها نسبت به زنان و كودكان فلسطينى را به حساب اديان مسيحيت و يهود نمى گذاريم و اين دو دين آسمانى و پيروان آنها را از‏ ‏اين جنايات مبرا مى‎دانيم ، انتظار نداريم پيروان اين اديان رفتار عده اى كج انديش و جنايتكار را به نام اسلام تلقى كنند و مسلمانان بى گناه را‏ ‏هدف انتقام خود قرار دهند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

‏ ‏با وضعيت ناگوارى كه امروزه تروريسم پيش آورده است و هر روز بى گناهانى را در عراق و افغانستان و آمريكا و اروپا و ساير مناطق به‏ ‏خاك و خون مى‎كشد و ضربه هاى پى درپى بر چهره اسلام وارد مى‎سازد، انتظار مى‎رود علماى اعلام و نخبگان كشورها و سازمان كنفرانس‏ ‏اسلامى چاره اى بينديشند و به صرف محكوم كردن لفظى قناعت نكنند. و مهمتر از هر اقدامى بايد با يك حركت عميق ، ريشه هاى تفكرى كه‏ ‏اسلام و ساير اديان الهى را ابزار خشونت و پايمال كردن حقوق انسانى معرفى مى‎كند خشكاند، و اديان آسمانى را از اين قرائت انحرافى كه‏ ‏مشتى جاهل يا مزدور به آن تمسك مى‎كنند نجات داد.
‏ ‏اين جانب ضمن همدردى با خانواده هايى كه در اثر اين گونه اعمال تروريستى عزيزان خود را از دست داده اند از خداوند قادر متعال براى‏ ‏همه ملت هاى جهان صلح و آرامش و امنيت و همبستگى را مسألت مى‎نمايم .

‏4 جمادى الثانية 1426 - ‏1384/4/20‏‏
‏قم المقدسة - حسينعلى منتظرى

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به '‏پيام آيت الله العظمى منتظرى در رابطه با انفجارات اخير لندن' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016