چهارشنبه 22 تیر 1384

واكنشهاى ملى و بين‌المللى براى آزادى اكبر گنجى و ديگر زندانيان سياسى ايران، مهيندخت مصباح، بهنام باوندپور، صداي آلمان

* آيا تلاش هاى ملى و بين‌المللى براي آزادى اكبر گنجى به نتيجه‌اى خواهد رسيد؟


پس از برخورد خشونت‌آميز نيروى انتظامى با كسانى كه ديروز سه شنبه براى آزادى اكبر گنجى، در برابر دانشگاه تهران دست به تجمع زده بودند، وضعيت اكبر گنجى و نيز موضوع ديگر زندانيان سياسى در ايران، بار ديگر به يكى از موضوعات روز بسيارى از رسانه‌هاى داخلى و خارجى بدل شده است. اكبر گنجى نويسنده و روزنامه‌نگار منتقد جمهورى اسلامى ايران، كه اينك در سى و سومين روز اعتصاب غذاى خود بسر مى‌برد، مدتهاست كه با اقدام اعتراضى‌اش توجه محافل داخلى و خارجى را به خود جلب كرده است.

در همين ارتباط، سه شنبه بعد از ظهر، نامه تعدادى از فعالين سياسى و اساتيد دانشگاههاى ايران خطاب به كوفى عنان دبير كل سازمان ملل، به روى سايت هاى اينترنتى رفت. در آغاز اين نوشته، با يادآورى يكى از اهداف منشور سازمان ملل متحد كه رعايت حقوق بشر و آزاديهاى اساسى است، به نقش كميسيون حقوق بشر و كميته هاى مرتبط با ميثاق مربوط به آن در پيگيرى موارد نقض حقوق بشر در كشورهاى عضو، تاكيد شده است. نويسندگان نامه با اين مقدمه، توجه كوفى عنان را به وضعيت اكبر گنجى جلب كرده اند كه از بيش از ۵ سال پيش در زندان به سر ميبرد و از بيش از يكماه قبل تاكنون در اعتراض به محدوديتهاى درون زندان، اعتصاب غذا كرده و جانش به طور جدى در خطرست. امضاء كنندگان اين نوشته، از آقاى كوفى عنان خواسته اند براى نجات جان اكبر گنجى مستقيما دخالت كند.

در اين اثنا، اسكات مك‌للان سخنگوى كاخ سفيد آمريكا نيز اعلام نمود، جرج دبليو بوش رييس جمهور آمريكا از حكومت ايران ميخواهد تا اكبر گنجى را فورا آزاد كرده و به وى امكان دسترسى به مراقبتهاى پزشكى ضرور را بدهد. سخنگوى كاخ سفيد افزود، پرزيدنت بوش از گزارش هاى اخير در مورد وخامت حال اكبر گنجى و رفتار دولت ايران مبنى بر عدم امكان دسترسى او به خانواده، معالجات پزشكى و تسهيلات حقوقى، سخت نگران شده است. مك‌للان گفت، رييس جمهور آمريكا از كليه حاميان آزادى و حقوق بشر و همچنين سازمان ملل ميخواهد، به مورد گنجى و وضعيت عمومى حقوق بشر در ايران رسيدگى كنند.

سازمان «گزارشگران بدون مرز» نيز از ديگر سازمانهايى بود كه در ارتباط با اكبر گنجى موضعگيرى كرد و با اشاره به دومين سالگرد قتل زهرا كاظمى و ضرورت جلوگيرى از به فراموشى سپردن اين فاجعه، خواستار آزادى گنجى و تمام ديگر زندانيان سياسى در ايران شد.

بر اساس گزارش خبرگزارى «ايسنا»، در ايران نيز، جمعى از اصلاح‌طلبان و فعالان سياسى و مطبوعاتى، طى نامه‌اى به «انجمن دفاع از حقوق زندانيان» خواستار تشكيل كميته‌اى بى‌طرف براى روشن شدن اذهان عمومى درباره وضعيت اكبر گنجى شدند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دوشنبه گذشته ۱۱ ژوييه نيز رازنيك پانوسين دبير سياسى سازمان حقوق و دمكراسى كانادا، طى نامه‌اى به نهاد غيردولتى «فعالين ايرانى حقوق بشر در اروپا و آمريكاى شمالى» نگرانى عميق خود را از سرنوشت اكبر گنجى بيان داشت و از دولت ايران خواست تا اقدامات فورى را جهت برخوردارى گنجى از مراقبتهاى پزشكى، و آزادى بى‌قيد وشرط اين نويسنده منتقد جمهورى اسلامى انجام دهد. دبير سياسى سازمان حقوق و دمكراسى كانادا همچنين تاكيد كرد كه سازمان متبوع وى از وجود زندانيان ديگر سياسى و عقيدتى در ايران آگاه است.

اين در حالى‌ست كه پيش از اين، بسيارى از نهادهاى حقوق بشرى داخل و خارج از كشور، و نيز احزاب سياسى و نهادهاى بين‌المللى، از جمله اتحاديه اروپا، رييس كميسيون حقوق بشر پارلمان اروپا، و حزب سبزهاى بلژيك، از دولت جمهورى اسلامى ايران خواسته بودند تا اكبر گنجى و ديگر زندانيان سياسى و عقيدتى را آزاد كند.

مهيندخت مصباح / بهنام باوندپور

Copyright: gooya.com 2016