پنجشنبه 23 تیر 1384

گفت‌وگوي بي‌بي‌سي ‌با يك عضو ارشد جدا شده از مجاهدين خلق در مورد وضعيت اين سازمان، ايرنا

تهران، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۴/۰۴/۲۳‬
خارجي. سياسي. منافقين. بي‌بي‌سي.

بي‌بي‌سي چهارشنبه شب درباره وضعيت مجاهدين خلق با"محمدجواد فيروزمند" با عنوان يكي از فرماندهان ارشد نظامي بريده از اين گروه، گفت وگو كرد.

بي‌بي‌سي گفت: محمدجواد فيروزمند به عنوان يكي از فرماندهان نظامي و از اعضاي سابق سازمان مجاهدين خلق در پاريس در مصاحبه‌اي مطبوعاتي، پيرامون وضعيت اين سازمان در عراق مطالبي را عنوان كرد.

اين راديو افزود: او پس از حمله آمريكا به عراق از اردوگاه"اشرف " محل استقرار نيروهاي تحت فرمان "مسعود رجوي" فرار كرد.

فيروزمند گفت : بعداز اينكه آمريكاييها در اطراف قرارگاه اشرف مستقر شدند، شروع به انجام دو سري شناسايي افراد سازمان مجاهدين خلق كردند، تحت اين عنوان كه شما چه و كه هستيد و اينكه بايد براي ما اثبات شود كه شما بي‌خطر هستيد.

به اين طريق دو بار افراد را تك به تك مورد سوال و انگشت نگاري قرار دادند، براي آنها پرونده تشكيل دادند،چون بار نخست در حضور مجاهدين بود بار دوم اين موارد در محلي بود كه در واقع هيچكدام از عناصر و فرماندهان مجاهدين حضور نداشتند.

اين تنها فرصتي بود كه توانستم بدون اعلام قبلي به سازمان فرار كنم، چون قبلا هم درسال ‪ ۱۳۸۰‬از سازمان فرار كرده بودم و توسط نيروهاي "صدام" دستگير و تحويل زندانهاي مجاهدين شدم. بعد از زندان و شكنجه و حكم اعدامي كه توسط مسعود و "مريم رجوي" عليه من صادر كردند توانستم در يك چنين شرايطي از دست اين سازمان فرار و به كمپ آمريكايي‌ها كه در مقابل قرار گاه اشرف قرار داشت، پناهند شوم.

بي‌بي‌سي پرسيد: چند نفر مجموعا به كمپ آمريكاييها پناهند شده‌اند؟ فيروزمند پاسخ داد گفت: اگرازحدود ‪ ۱۸‬ماه پيش حساب كنيد كه تقريبااولين پناهنده‌ها شروع كردند از سازمان جدا شدند، تا اين لحظه در حدود ‪۷۰۰‬ نفر،كه ازاين عده بيش از ‪ ۵۰۰‬نفرشان تحت نظارت صليب سرخ به ايران بازگشته‌اند و بيش از ‪ ۱۵۰‬نفر ديگر هم در داخل كمپ آمريكاييها تحت حفاظت باقي مانده و نگهداري مي‌شوند.

بي‌بي‌سي پرسيد: چند نفر در داخل كمپ اشرف باقي مانده‌اند و چه تعداد از آنها خواهان جدايي و داراي تمايل جدا شدن از اين سازمان هستند؟ فيروزمند گفت: حدود سه هزار تا سه هزار و ‪ ۱۰۰‬نفر در داخل كمپ و تحت سيطره سازمان مجاهدين قرار دارند. اينكه بگويم چه تعداد از اين افراد تمايل جدا شدن را دارند، اكثر آنها اين تمايل را دارند.

براي مثال حدود ‪ ۱۷‬ماه گذشته از يك چنين سازماني بيش از ‪ ۷۰۰‬نفر بريده و جدا شده‌اند كه امري بي‌سابقه است بنابراين، اين نوع از ريزش مشخص‌كننده آينده سازمان است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

بي‌بي‌سي پرسيد: شما چگونه و به چه نحوي خود را به اروپا رسانديد؟ فيروزمند گفت: من هميشه دنبال فرصت و راهي بودم تا بتوانم از جهنم عراق فرار كنم. از طرفي ايران را تنها راه‌حل ديدم براي اين منظور كه اين تنها راه حل مطمئن بود كه وارد ايران شوم و برغم همه نگراني‌هايم با توجه به مجموعه سوابقي كه در مبارزه با حكومت فعلي ايران داشتم، با كمك صليب سرخ وارد ايران شدم.

وي درمورد برخورد ايراني‌ها گفت: بيش از ‪ ۵۰۰‬نفر به ايران برگشتيم. همين هفته پيش بود كه حدود ‪ ۱۴‬نفر ديگر به ايران برگشتند اما مي‌خواهم بگويم كه خوشبختانه ماموران حكومتي ايران كه ما را از صليب سرخ تحويل گرفتند و تحويل خانواده‌هايمان دادند، خدا را شاهد مي‌گيرم كه از رفتار نيروهاي ايراني خوشم آمد برغم اينكه من حدود ‪ ۲۵‬سال عليه حكومت حاضر ايران در جنگ بودم. من هم هيچ آثار منفي از خود نشان ندادم.

Copyright: gooya.com 2016