پنجشنبه 23 تیر 1384

موسوي‌‏خوئيني، دبير ادوار تحكيم وحدت: به قوه قضائيه و رئيس كميسيون حقوق ‌‏بشر سازمان ملل‌‏ متحد شكايت‌‏ مي‌‏كنم، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

دبير سازمان دانش‏آموختگان ادوار تحكيم وحدت كه از سه‌‏شنبه 21 تير ماه در بيمارستان بستري است، نسبت به عدم گزارش وضعيت جسماني خود از سوي بيمارستان به پزشكي قانوني اعتراض كرد.

«علي‌‏اكبر موسوي‌‏خوئيني» در گفت‌‏وگو با خبرنگار گروه سياسي «ايلنا»، با بيان اينكه «از شامگاه سه‌‏شنبه 21 تيرماه در بيمارستان بستري بودم و امروز گفته شد كه مي‌‏توانم ادامه درمان را در منزل انجام دهم»، افزود: «با توجه به اينكه اعلام كرده بودم كه از فرمانده نيروي انتظامي به دليل سوءتدبير شكايت مي‌‏كنم، نماينده پزشكي قانوني در بيمارستان كه مدير بيمارستان نيز هست، از ارائه گزارش مستند وضعيت جسماني من از لحظه مضروب شدن تاكنون خودداري كرده است.»
وي تصريح كرد: «به همين دليل تصميم گرفتم از طريق دادسراي ناحيه 6 تهران به پزشكي قانوني مراجعه كنم، در حال حاضر نير منتظرم تا كپي پرونده پزشكي در بيمارستان به ما داده شود تا به پزشكي‌‏قانوني مراجعه كنيم اما تاكنون بيمارستان كپي پرونده‌‏ را نيز در اختيار ما قرار نداده است.»
موسوي خوئيني ضمن تأكيد مجدد بر پي‌‏گيري ضرب و شتم خود از طرق قانوني و توسط قوه قضائيه، خاطرنشان كرد: «به دليل اينكه تجربه نشان داده است به اين شكايات رسيدگي نمي‌‏شود، به رئيس كميسيون حقوق‌‏بشر سازمان ملل متحد هم شكايت خواهم كرد.»
دبير سازمان ادوار تحكيم وحدت با ابراز اين عقيده كه «رئيس نيروي انتظامي نمي‌‏تواند از زير بار مسؤوليت حادثه روز سه شنبه ـ 21 تيرماه ـ شانه خالي كند، افزود: «هر چند مراسم معارفه رئيس جديد نيروي انتظامي پس از حادثه 21 تير صورت گرفت، اما قبل از آن ـ روز سه‌‏شنبه ـ ايشان از طرف مقام‌‏رهبري به اين سمت منصوب شده بود و طبق قانون بايد پاسخ دهد كه چه كسي به فرماندهان نيروي انتظامي دستور داده بود كه به صورت غيرانساني و توهين‌‏آميز با كساني كه سه‌‏شنبه در مقابل دانشگاه تهران حضور داشتند، برخورد كند.»

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي با بيان اينكه يكي از «مسؤولان نيروي انتظامي مدعي شده است كه به من گفته‌‏است دست شما را مي‌‏بوسم، اما اينجا را ترك كنيد»،گفت: «اين در حالي است كه ايشان از من خواهش كرد كه از 800 نفري كه تجمع كرده بودند و خواستار آزادي گنجي بودند، بخواهم كه متفرق شوند. من هم به ايشان پاسخ دادم كه به همين منظور در اينجا حضور يافته‌‏ام اما با ضرب و شتم مواجه شدم.»
موسوي خوئيني تصريح كرد: «با اين وجود طي سخناني از تجمع‌‏كنندگان خواستم كه به دليل اينكه اعلام شده مجوز اين تجمع صادر نشده است، متفرق شوند و مسأله گنجي را از راه‌‏هاي ديگري پي‌‏گيري كنند، اما پس از پايان سخنانم همان مسؤول نيروي انتظامي به شكل توهين‌‏آميزي دستم را گرفت و گفت شما بازداشت هستيد.»
به گفته دبير سازمان ادوار تحيم وحدت، وي پيش از بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

Copyright: gooya.com 2016