یکشنبه 26 تیر 1384

دبيركل نهضت‌‏آزادي ايران: شرايط پس از انتخابات سازماندهي نيروها را ضروري كرده است، ايلنا

دبيركل نهضت آزادي ايران گفت: همه گروه‌‏ها و افرادي كه معتقد به مردم‌‏سالاري هستند چه هم‌‏انديش باشند و چه غير هم‌‏انديش، مي‌‏‏توانند در جبهه دموكراسي‌‏ و حقوق بشر حضور يابند.

ابراهيم يزدي در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، گفت: براي عضويت در جبهه دموكراسي و حقوق بشر اولويت با گروه‌‏هاي شناسنامه‌‏دار است تا انگيزه‌‏اي براي نيروهاي منفرد به وجود آيد كه به سمت متشكل شدن حركت كنند اما بدون ترديد شخصيت‌‏هاي منفردي نيز هستند كه مي‌‏توانند در جبهه حضور يابند.
وي با بيان اينكه شرايط عضويت در جبهه دموكراسي و حقوق بشر بايد با توافق گروه‌‏هاي تشكيل‌‏دهنده جبهه تعيين شود، ابزار عقيده كرد: از آنجا كه فعاليت‌‏هاي جبهه بايد علني و قانوني باشد، التزام به قانون اساسي با حفظ حق نقد و اصلاح قانون، براي احزاب عضو ضروري است.
يزدي تصريح كرد: تصميمات بايد در جبهه دموكراسي و حقوق بشر به اتفاق آرا گرفته شود تا اين جبهه ملي تحت سلطه يك گروه خاص قرار نگيرد.
دبيركل نهضت آزادي ايران در مورد اقداماتي كه اين جبهه به منظور تعميق اهداف خود انجام خواهد داد، گفت: در صورتي كه جبهه‌‏اي با مشخصات بيان شده توسط همه نيروهاي هوادار دموكراسي و معتقد به حقوق بشر تشكيل شود، اقدامات خود را پيرامون مسائل كليدي اعلام خواهد كرد.
وي در عين حال افزود: در واقع اين جبهه احزاب را زير چتر خود قرار مي‌‏دهد و همين اقداماتي را كه احزاب به صورت منفرد انجام مي‌‏دهند، به صورت گسترده‌‏تر سازماندهي مي‌‏كند.
يزدي با تاكيد بر اينكه اين انتخابات و شرايط پس از آن ضرورت سازماندهي را افزايش داده است، تمايل مهدي كروبي و هاشمي رفسنجاني به تشكيل جبهه‌‏هاي جديد را در همين راستا ارزيابي كرد و اظهار داشت: همه به اين جمع‌‏بندي رسيده‌‏اند كه حل مشكلات سياسي ايران در گرو سازماندهي سياسي است و به اين سمت حركت مي‌‏كنند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دبيركل نهضت آزادي ايران با اشاره به شرايط سياسي كشور و با بيان اينكه اگر منتظر بمانيم تا شرايط براي تشكيل جبهه دموكراسي و حقوق بشر فراهم شود، ممكن است هيچ‌‏گاه اين امر اتفاق نيفتد، گفت: هر كدام از گروه‌‏هاي سياسي در اثر انتخابات اخير با مسائل و مشكلات خاص خود مواجه شده‌‏اند، اصلاح‌‏طلباني كه استراتژي خود را باقي ماندن در حاكميت مي‌‏دانند، امروز در معرض خروج از حاكميت هستند بنابراين طبيعي است كه قبل از هرچيز به بررسي وضعيت سازمان خود بپردازند.
وي خاطر نشان كرد: زمينه و شرايط براي تشكيل جبهه دموكراسي و حقوق بشر وجود دارد و بايد با گفت‌‏وگو اين امر را محقق كرد.

Copyright: gooya.com 2016