یکشنبه 2 مرداد 1384

با صدور بيانيه‌‏اي؛ جمعي از فعالان سياسي و فرهنگي قم خواهان آزادي اكبر گنجي و زندانيان سياسي شدندف ايلنا

قم- خبرگزاري كار ايران

جمعي از اهالي فرهنگ, قلم، دين, اصحاب مطبوعات و دانشجويان قم با امضاي بيانيه‌‏اي خواستار آزادي اكبر گنجي و زندانيان سياسي شدند.
به گزارش "ايلنا"، در قسمتي از اين بيانيه آمده است: تاريخ اسلام و جهان, همان تاريخي كه بيش از محذوفان و محكومان, حاكمان و قاهران نگاشته‌‏اند و بيش از« دگران», خويشان در پرداختنش دست داشته‌‏اند, هرگز نتوانسته و هيچگاه نتواند خويش را از وجود مظلومان آزاديخواه كه به احقاق حقوق نوع انسان و آزادي وحرمت او شهرت يافته و جان خويش را براين آرمان‌‏هاي والا و متعالي به فناي الهي رسانده اند, تهي بيند يا بي توجه از كنار آن رد شود.
اين بيانيه مي‌‏افزايد: اينك بيش از 2000 روز از حبس برادر عزيز، آزاده وشجاعمان, اكبر گنجي مي گذرد. ققنوس آزادي خواهي ايران در محبس است, و ليك, اگر «ديگران» بر اين روند و فرايند سكوت كند, نه آيا كه شايسته ملامتند و سزاوار سرزنش؟! و ديگر آيا وجداني آگاه و روحي بيدار چنين همتي خواهد كرد و روزي بر پاي خواهد ايستاد كه چون گنجي يگانه ما تا پاي جان به مسلخ آزادي‌‏خواهان برده شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در اين بيانيه تصريح شده است: از همين رو و بر اساس وظيفه ديني و انساني خويش، با صداي بلند- آنچنانكه علي(ع) گفته است- حق را مي طلبيم و مصرانه خواهان آزادي برادرمان اكبر گنجي از اين محبس هستيم. اين نگاشته را با ستايش از كوشش و تلاش خستگي‌‏ناپذير؛ معصومه شفيعي به پايان مي رسانيم كه پايمردي و شجاعتش در راه احقاق حق جامعه و همسرش و آزادي و عدالت, انسان را به ياد زنان بزرگ تاريخ اسلام و جهان مي اندازد.

Copyright: gooya.com 2016