دوشنبه 3 مرداد 1384

بررسي بازسازي تشكيلاتي و ارزيابي عملكرد گذشته مجاهدين انقلاب در كنگره فوق‌‏العاده، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي گفت: بازسازي تشكيلاتي، سازماندهي جديد و ارزيابي عملكرد حزب در انتخابات رياست جمهوري در دستور كار كنگره فوق‌‏العاده سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در ششم بهمن ماه قرار دارد.

فيض‌‏الله عرب‌‏سرخي در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، گفت: بازسازي تشكيلاتي و سازماندهي جديد به معناي تغيير رويكرد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و تغيير عملكرد گذشته نيست.
وي با بيان اينكه مجموعه‌‏اي از شرايط، نتيجه كنوني انتخابات را رقم زد، مقررات و قوانين موجود، نحوه اعمال اين قوانين توسط شوراي نگهبان را -كه مانع اين شد كه گروه‌‏هاي مختلف بتوانند كانديداي حداكثري خود را در انتخابات معرفي نمايند- از جمله عوامل عدم توفيق اصلاح‌‏طلبان در انتخابات دانست.
عرب سرخي به عملكرد رسانه ملي و در كنار آن توقيف رسانه‌‏هاي متمايل به جريان اصلاحات و عملكرد برخي نهادها در حمايت از يك كانديداي خاص اشاره كرد و افزود: سازماندهي ويژه يك نهاد در حمايت از يك كانديدا در كنار ساير عوامل مذكور نتيجه انتخابات را رقم زد.
اين عضو سازمان مجاهدين انقلاب تصريح كرد: نمي‌‏توان از حداقل امكانات انتظار حداكثر نتايج را داشت.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

عرب سرخي در مورد ائتلاف حاميان معين در زمان انتخابات و حفظ اين ائتلاف پس از انتخابات، گفت: در زمان انتخابات ائتلافي به وجود نيامد بلكه گروه‌‏هاي ديگر از كانديداي سازمان مجاهدين حمايت كردند.
وي همچنين از در دستور كار قرار گرفتن تشكيل جبهه دموكراسي‌‏خواهي و حقوق بشر در جلسات شوراي سياسي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي خبر داد و گفت: تاكنون شوراي سياسي سازمان در دو جلسه تشكيل اين جبهه را بررسي كرده است.

Copyright: gooya.com 2016