دوشنبه 3 مرداد 1384

اطلاعيه ادوار تحكيم وحدت در پاسخ به مركز اطلاع رساني فرماندهي نيروي انتظامي تهران بزرگ

اطلاعيه روابط عمومي سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي(ادوار تحكيم وحدت)

مركز اطلاع رساني فرماندهي نيروي انتظامي تهران بزرگ در اطلاعيه مورخ 26/4/84 در خصوص تجمع 21 تيرماه در مقابل دانشگاه تهران كه در اعتراض به شرايط جسماني روزنامه نگار زنداني آقاي اكبر گنجي برگزار شده بود نكاتي را اعلام داشته است كه پاسخ آنها به طور مختصر در زير مي آيد:

1- در اطلاعيه آمده است چرا بايد اين تجمع به طور گسترده مورد توجه شبكه هاي ماهوارهاي قرار گيرد در اين خصوص بايد گفت: آنچه كه موجب حساسيت مجامع بين المللي وحساسيت رسانه هاي خبري جهان نسبت به تجمع 21 تيرماه شده است در وهله اول شيوه غير قابل دفاع حاكميت در عدم آزادي اكبر گنجي است كه اكنون حدود 37 روز از اعتصاب غذاي ايشان مي گذرد و هر لحظه خطر مرگ جان ايشان را به طور جدي تهديد مي كند. ولي متاسفانه هيچ گونه اقدام موثري براي آزادي ايشان صورت نگرفته و در وهله دوم سوء مديريت نيروي انتظامي در برخورد با تجمع 21 تيرماه است به گونه اي كه شدت ضرب و شتم انجام شده توسط نيروي انتظامي در طول ساليان گذشته سابقه نداشته است و براي اولين بار فحاشي گسترده نسبت به تجمع كنندگان و حتي بانوان حاضر در تجمع از سوي نيروي انتظامي صورت پذيرفت كه شرم آور است.

بنابر اين كساني كه نگران انعكاس اين شيوه هاي جديد برخورد با مردم در رسانه هاي خبري جهان هستند بهتر است در رفتار خود بازنگري كنند و بيش از اين نه عرض خود برند و نه زحمت ما دارند .

2- نيروي انتظامي اعلام داشته است كه در اين تجمع آقاي موسوي خوئيني (دبيركل سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي) بازداشت نشده است در صورتي كه آقاي موسوي خوئيني وقتي بنا به دعوت فرمانده نيروي انتظامي حاضر در ميدان براي سخنراني و دعوت مردم به پراكنده شدن با صحبت چند دقيقه اي خود مردم را به آرامش دعوت كرده و خواستار اتمام تجمع شدند بلافاصله توسط نيروي انتظامي دست بند به دست ايشان زده شد و به همراه جند تن از همراهان باز داشت شدند ،آيا دست بند زدن به افراد و نگهداري در بازداشتگاه كلانتري 148 نيروي اتتظامي مصداق بازداشت محسوب نمي شود كه نيروي انتظامي از اذعان به كار خود نيز ابا دارد و از آن طفره مي رود؟

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اگر آقاي مهندس موسوي بازداشت نشده اند پس چرا پس از انتقال ايشان به بيمارستان فيروزگر خيل نيروهاي انتظامي و امنيتي ورود و خروج به بيمارستان را در آن شب قرق كرده و مانع از حضور همراهان در كنار ايشان شدند و چرا ماموران نيروي انتظامي تا بامداد كنار تخت ايشان در بيمارستان ايستادند؟
به هر حال نحوه برخورد نيروي انتظامي با تجمع روز سه شنبه 21 تير ماه در اولين روز كار فرمانده جديد ( كه حكم ايشان در روز 18 تيرماه صادر گرديد) يا نشان از دستورات و سياست جديد حاكميت در برخورد با فعاليت هاي سياسي است و يا در خوش بينانه ترين حالت مصداق بارز سوء تدبير فرماندهان نيروي انتظامي حاضر در تجمع و فرماندهي جديد ناجاست كه متاسفانه اطلاعيه مركز اطلاع رساني ناجا صداقت و شهامت پذيرفتن مسئوليت را نيز در كنار تدبير و مديريت ايشان به شدت زير سوال برده است.

روابط عمومي سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي (ادوار تحكيم وحدت)

Copyright: gooya.com 2016