دوشنبه 3 مرداد 1384

اطلاعيه روابط عمومي دفتر تحکيم درباره تداوم بازداشت دستگير شدگان مقابل دانشگاه تهران

دو هفته پيش بود که براي حمايت از اکبر گنجي تجمعي را مقابل دانشگاه تهران برگزار و نگراني خود را نسبت به تداوم حبس و نقض حقوق شهروندي اکبر گنجي، حفظ جان و سلامت وي اعلام کرديم وخواسته مان آزادي اکبر گنجي بود.

مطالبه حقوق شهروندي و مدني از سوي دانشجويان و مردم، آنچنان بر حاکميت سخت آمد که پليس با خشن ترين شکل ممکن با تجمع مسالمت آميز مقابل دانشگاه تهران برخورد کرد. بسياري روانه بيمارستان شدند و تعداد زيادي نيز دستگير شدند، به طوري که33 نفر فقط در يکي از بازداشتگاههاي نيروي انتظامي بازداشت بودند.

بنا به گزارش هاي رسيده، صمد مشکوري دانشجوي دانشگاه اميرکبير و حسن اسدي زيدآبادي دانشجوي دانشگاه آزاد تهران واحد جنوب، هنوز در بازداشت به سر مي برند.

شنيده شده، سناريويي تدارک ديده شده که يکي از بازداشت شدگان را با پروژه اعتراف گيري قرباني آن خواهند کرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

سناريو از اين قرار است: روز تجمع يک کارگر ساختماني در ميدان انقلاب با دريافت 10 هزار تومان پذيرفته پوستري را در دست گيرد که تصوير سران گروهک مجاهدين خلق بوده است. در حالي که هویت فردي که کارگر ساختماني را اجير کرده، مشخص نشده، اين موضوع پروژه خوبي براي محافل امنيتي شده است تا با فشار بر حسن اسدي زيدآبادي، وي را مجبور به پذيرش در دست داشتن عکس مسعود و مريم رجوي را بکنند. در حالي که بسياري از دانشجويان اين صحنه را به ياد دارند و مي دانند که اين عمل کارگر ساختمانی غافل، با هوشياري حاضران در صحنه بي نتيجه ماند.

دفتر تحکيم وحدت ضمن افشاگري در مورد اين سناريو، از تمام توان خود براي حمايت از دانشجويان بازداشت شده، استفاده مي کند وخواستار آزادي بي قيد وشرط اين عزيزان و توضيح دستگاه قضايي براي تعلل آزادي شان است . از سوي ديگر به محافل امنيتي اعلام مي دارد سناريو هاي استالينيستي اعتراف گيري سالهاست که ديگر نخ نما شده و اصالتش از آن استالين بوده است و ديگران سعي نکنند که کاريکاتور مضحک آن باشند.

روابط عمومي دفتر تحکيم وحدت
3/5/84

Copyright: gooya.com 2016