سه شنبه 4 مرداد 1384

آشوب در اشنويه، جمهوري اسلامي

روزنامه جمهوري اسلامي در ستون جهت اطلاع گزارش داده است که "ديروز جمعي از اراذل و اوباش , شهر مرزي اشنويه را به آشوب كشيدند. اين عده صبح ديروز با تجمع در چهارراه كارگر اشنويه اقدام به منفجر كردن ترقه در زير پاي عابرين نمودند كه موجب رعب و وحشت رهگذران شد. به دنبال اين مزاحمتها نيروي انتظامي براي مقابله با اراذل و اوباش وارد ماجرا شد و اقدام به پراكنده نمودن تجمع كنندگان كرد. در جريان ترقه بازي اراذل كه به بهانه حمايت از ناآراميهاي مهاباد صورت گرفته بود دو نفر از رهگذران به شدت مجروح شدند."

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'آشوب در اشنويه، جمهوري اسلامي' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016