پنجشنبه 6 مرداد 1384

هشدار جبهه ملی ایران: جبهه ملی خشونت در مهاباد را محکوم می کند

جوانی در مهاباد بدست مقامات انتظامی کشته می شود، سپس پیکر او را به پشت خودرویی بسته در شهر به زمین می کشند. عکسهای منتشر شده از جسد مقتول نشانگر چنان خشونت و بیرحمی است که از زمان مغولان تا کنون انتظار نمی رفته است. رفتار غیرانسانی ماموران، بازتاب گسترده و التهاب شدیدی را در منطقه کردستان، بویژه مهاباد، بوجود آورد که منجر به تعطیل بازار و دکانها گردید. اینکه اتهام این جوان چه بوده و چرا تحت تعقیب نیروهای انتظامی بوده بحثی است جداگانه که باید در انتظار گزارش های آن در آینده بود، ولی هیچ گناهی سزاوار اینگونه خشونت و سنگدلی نیست.

ماموران نیروی انتظامی هنگام دستگیری، ظاهرا" بدون هیچ حکم دادگاهی، برای جلوگیری از فرار متهم به پای او شلیک میکنند. کدام قانون به ماموران اجازه می دهد که پس از سلب قدرت فرار، با تیر دیگری به زندگی متهم پایان بدهند و، دردناک تر، به شهادت عکسها، چنین رفتار شرم آوری را نسبت به جسد او داشته باشند.

اینها چه کسانی هستند که با بی پروایی دست به چنین جنایت دردناکی می زنند؟ برنامه شان چیست؟ قصد آنها از آشفته ساختن منطقه حساسی چون کردستان در شرایط بحرانی امروز ایران و منطقه چیست؟ کدام خردی چنین رفتارهایی را می تواند توجیه کند؟ هنوز چند روز از ماجرای مهاباد نگذشته، فرد دیگری را نیز در سردشت از پای در می آورند و اوضاع آن شهر را هم به آشفتگی می کشانند.

جبهه ملی ایران، در حالیکه مانند همیشه هرگونه برخورد خشونت آمیز را محکوم می کند، تنفر خود را از آنچه که در مهاباد رخ داده است ابراز می دارد و توجه همگان را به این نکته جلب میکند که بنظر میرسد بخشی از حاکمیت، به منظور بستن هرچه بیشتر و گسترده تر فضای جامعه و فراهم آوردن شرایط حاکم کردن یک جو نظامی و پلیسی در کشور، بر آنست تا به بهانه وجود فضای پرتنش در کردستان، و شاید در آینده نزدیک در خوزستان و بلوچستان، برخورد سلطه گرانه ای را تدارک ببیند و نفس ها را در سینه ها حبس بسازد. ما امیدواریم که هموطنان هوشیارمان در کردستان بر احساسات خویش غلبه کنند و اجازه ندهند که واکنش هایشان فرصت لازم را برای به اجرا درآوردن نقشه مورد نظر در اختیار طراحان این سناریو قرار دهند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

جبهه ملی ایران به حاکمیت هشدار می دهد که از بازیهای خطرناک، بویژه در مناطقی که از مدتها پیش به ماجراهای قوم گرایانه کشانده شده اند، پرهیز کند و اجازه ندهد گروهی خودسر نابخردانه همبستگی ملی و یکپارچگی کشور را برای تثبیت قدرت خویش دستخوش نابسامانی کنند.

جبهه ملی ایران

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'هشدار جبهه ملی ایران: جبهه ملی خشونت در مهاباد را محکوم می کند' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016