یکشنبه 9 مرداد 1384

جبهه مشاركت ايران اسلامي: گنجي به اعتصاب غذاي خود پايان دهد؛ به حضور ماجراجويان در پرونده گنجي پايان دهيد، ايلنا

جبهه مشاركت ايران اسلامي با صدور بيانيه‌‏اي، ضمن ابراز نگراني از وضعيت جسماني اكبر گنجي، خواستار پايان دادن به حضور ماجراجويان در پرونده گنجي و شكستن اعتصاب غذاي گنجي شد.

به گزارش "ايلنا"، در اين بيانيه با اظهار تاسف از اينكه تلاش‌‏هاي صورت‌‏گرفته براي حل مساله روزنامه‌‏نگار و دگرانديش زنداني، اكبر گنجي و شكستن اعتصاب غذا و آزادي وي، همگي ناكام مانده، آمده است: علي‌‏رغم آنكه فرهيختگان، انديشمندان و روزنامه‌‏نگاران و فعالان سياسي در داخل و خارج از كشور به شيوه‌‏هاي مختلف از دستگاه قضايي كشور خواسته‌‏اند كه اجازه داده نشود اين مساله و تضييع حقوق اكبر گنجي، به مساله و بحراني فراگير براي كشور تبديل شود، متاسفانه سايه سياه اين بحران اينك بر فضاي عمومي كشور گسترده مي‌‏شود.
اين بيانيه مي‌‏افزايد: روشن است كه اكبر گنجي بيش از پنج سال به اتهام دگرانديشي و نقد سياست‌‏هاي كلان كشور در بند است، در حالي كه اين اتهام در هيچ كجاي دنيا مگر در جوامعي كه آزادي بيان و انديشه وجود ندارد، جرم تلقي نمي‌‏شود، از آن تاسف بارتر كه بخشي از دستگاه قضايي كشور براي آنكه از دگرانديشان انتقام بستاند، حتي قانون و رويه‌‏هاي قضايي مورد اتفاق همه قضات را در هم مي‌‏شكند و حتي به انذارهاي حقوقي وكلا و حقوقدانان برجسته نيز وقعي نمي‌‏نهد.
در ادامه اين بيانيه با اشاره به اينكه رفتارهاي چندگانه در دستگاه قضايي كه حتي مشاهده مي‌‏شود در مساله گنجي حوزه نفوذ و اختيارات و دستورات رئيس قوه قضاييه را نيز درمي‌‏نورد، نشانگر تسلط اراده‌‏هاي غيرقضايي مافوق در اين نوع پرونده‌‏هاست، تصريح شده است: در حالي كه روساي قواي مجريه و قضاييه كشور از حل مساله گنجي خبر داده بودند اما ورود بي‌‏وجه، مساله‌‏دار و مساله‌‏ساز برخي در اين ماجرا به عنوان پاي ثابت پرونده‌‏هاي اين‌‏چنيني، اين موضوع را به سمت گره خوردن هر چه بيشتر پيش مي‌‏برد.
جبهه مشاركت در اين بيانيه مدعي شد: تخلفات متعدد در بخشي از قوه قضاييه و نقض حقوق شهروندي گنجي و خانواده او كه حتي در بيمارستان و در حالي كه وي 50 روز در اعتصاب غذا به سر مي‌‏برد، اجازه همراهي خانواده با او داده نمي‌‏شود و اعمال فشارها به انحاء مختلف به وي و خانواده‌‏اش تداوم يافته است، نگراني‌‏هاي جدي از سلامت و جان گنجي را دامن مي‌‏زند.
در ادامه اين بيانيه آمده است: جبهه مشاركت ايران اسلامي همانطور كه در بيانيه‌‏هاي پيشين در رابطه با وضعيت گنجي اعلام نموده است، وظيفه خود مي‌‏داند كه از حقوق انساني وي كه توسط تفكري تماميت‌‏خواه مورد نقض واقع شده است و از حربه زندان و اعمال فشارهاي روحي و جسمي عليه وي در جهت تغيير اعتقادات خود استفاده شده است، دفاع نمايد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در پايان اين بيانيه خاطر نشان شده است: در اين شرايط كه پس از اعتصاب غذاي طولاني، بنا به اخبار رسيده از بيمارستان وضعيت ايشان بحراني و عميقاً نگران‌‏كننده است، ضمن تكرار درخواست خود از ايشان مبني بر پايان دادن به اعتصاب غذا و اجازه دادن به پزشكان معالج براي شروع فرآيند درمان، از مسوولان عالي كشور به ويژه رئيس قوه قضاييه مي‌‏خواهيم كه به حضور ماجراجويان در اين پرونده پايان دهند و آن را از پيچيدگي بيشتر و خداي ناكرده آسيب رسيدن به جان يك انديشمند و تبديل شدن اين وضعيت به بحراني بين‌‏المللي براي كشور مصون نمايند.

Copyright: gooya.com 2016