دوشنبه 10 مرداد 1384

فراخوان به گردهم آيي در همبستگي با مبارزات حق طلبانه مردم كردستان و آزادي فوري زندانيان اعتصابي

كانون پناهندگان سياسي ايراني - برلين Verein iranischer Flüchtlinge in Berlin e.V. Reuterstr. 52, D -12047 Berlin Tel.: +4930-62981530 Fax : + 4930-62981531 Vereiniranischerfluechtlinge@gmx.de كميته دفاع از زندانيان سياسي ايران - برلين Komitee zur Unterstützung der politischen Gefangenen im Iran-Berlin e.V. Greifswalder Str. 4, D -10405 Berlin Tel. : +4930-42023399 Fax : +4930-41936868 kupg_iran@yahoo.de

اعتراضات مردم كردستان كه در پي كشته شدن جواني بنام شوانه قادري يكي از فعالان كرد سياسي در مهاباد آغاز شد به شهرهاي مريوان، سردشت، اشنويه و چند شهر ديگر گسترش پيدا كرده وهمچنان ادامه دارد. بر اساس گزارشها، بر اثر تير اندازي نيروهاي ضد شورش رژيم جمهوري اسلامي در اشنويه دست كم چهار نفر كشته و تعدادي نيز زخمي و دستگير شدند. مردم كردستان با كينه ونفرت از اعمال جنايتكارانه مزد وران رژيم ، مغازهاي خود را بسته و با روشن كردن آتش، و سر دادن شعار عليه جمهوري اسلامي دست به تظاهرات خياباني زدند و با نيرو هاي رژيم در گير شدند.

ا كبر گنجي روزنامه نگارمنتفد، كه پس از افشاي قتل هاي زنجيره اي به ده سال زندان محكوم شد و بيش از نيمي از محكوميتش را طي كرده است از 21 خرداد مجد دا به اعتصاب غذاي نا محدود دست زد. بيش از يكهفته است كه او به طبقه دوازدهم بيمارستان ميلاد انتقال يافته و در وضعيت بسيار نا گواري بسر مي برد و روز به روز وضع جسماني او وخيم تر مي شود. بنا به گزارشها، گنجي در حاليكه احتياج مبرم به عمل جراحي دارد، از هر گونه تماس با خانواده ، وكلا ( خانم عبادي و آقاي مولا يي) و دوستانش، محروم شده است. از طرف ديگر وضع جسماني منو چهر محمدي كه مد ت سه هفته در اعتصاب غذا به سر مي برد روز به روز وخيم تر مي شود، اينان معترض به بي قا نوني و بي عدالتي در زندان و خواها ن ازادي فوري خود هستند.

در هفته گذشته دو نو جوان در شهر مشهد به اتهام عمل لواط پس از تحمل 228 ضربه شلاق در ملاء عام به دار آويخته شدند. طبق گزارشات اين دو نو جوان در هنگام جرم كمتر از هجده سال داشته اند. اعدام اين دو نشان دهنده اين است كه جمهوري اسلامي، نه تنها به توافقات بين المللي منشور حقوق بشر و معاهد ه هاي آن در مورد كودكان احترام نمي گذارد، بلكه به قرارهايي كه با اتحاد يه اروپا در سال 2004 مبني بر توقف اعدام كودكان گذاشته اند عمل نمي كند.
ما ضمن محكوم كردن رژيم جمهوري اسلامي ايران، ازمبارزات آزاديخواهانه مردم كردستان و خواسته هاي زندانيان سياسي و مبارزات خانواده انان حمايت كرده و تلاش مي كنيم تاصداي اعتراض آنان را منعكس سازيم.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

آزاديخواهان!
- براي دفاع از جنبش آزاديخواهانه مردم كردستان
- براي آزادي كليه زندانيان سياسي – عقيدتي
- براي لغو مجازات اعدام ، شكنجه ، سنگسار و قطع اعضاي بدن
- براي لغو حجاب اجباري و آزادي زنان
- براي آزادي هاي بي قيد وشرط سياسي و آزادي تشكل و اجتماعات
- براي جدائي دين از دولت
هر چه بيشتر در اين گردهم آيي شركت كنيد.
برگزاركننده گان :
كميته دفاع از زندانيان سياسي ايران – برلين
كانون پناهندگان سياسي ايران – برلين
زمان : سه شنبه 2 آگوست 2005 ساعت 18
محل : Ecke Kudamm/Joachimstalerstrasse – U- Kurfürstendamm
همراه با ميز اطلاعاتي و نمايشگاه عكس

Copyright: gooya.com 2016