دوشنبه 10 مرداد 1384

حمايت چند گروه دانشجويي از تحصن جلوي دفتر سازمان ملل در تهران همراه با خانواده اكبر گنجي

اطلاعيه مشترك جبهه متحد دانشجوئي، كميته دانشجوئي دفاع از زندانيان سياسي و كميته دانشجوئي حزب دمكرات ايران، براي تحصن جلوي دفتر سازمان ملل در تهران همراه با خانواده اكبر گنجي


اكبر گنجي در پنجمین دهه اعتصاب غذاي خود به سر مي برد اما از آزادی و رهايي اش از زندان نه تنها خبري نيست بلكه رژيم جمهوري اسلامي قصد دارد مرگ تدريجي را به اکبر گنجی تحمیل كند. اکبر گنجی با اعتصاب غذاي خود در برابر استبداد حاكم قرار گرفته و رهبري نظام را به چالش كشيده است.

همسر ايشان در اطلاعيه‌‏اي اعلام كرده است كه با توجه به وخامت حال اكبر گنجي و بي‌‏نتيجه ماندن تلاش‌‏هاي وي براي آزادي همسرش از مجاري قانوني، از روز چهارشنبه، دوازدهم مردادماه مقابل دفتر سازمان ملل در تهران تحصن مي‌‏كند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

كميته دانشجوئي دفاع از زندانيان سياسي، كميته دانشجوئي حزب دمكرات ايران، جبهه متحد دانشجوئي ، همراه و همگام با خانم معصومه شفيعي خواستار آزادي فوري اكبر گنجي شده و از تمام آزادي‌‏خواهان و كساني كه قلبشان براي انسانيت، آزادي ، دموكراسي و حقوق بشر مي‌‏تپد، دعوت مي كند كه در تحصن روز چهارشنبه 12 مرداد ماه در برابر دفتر سازمان ملل در تهران حضور به هم رسانند.

زنداني سياسي آزاد بايد گردد.

امضا كنندگان:
جبهه متحد دانشجوئي
كميته دانشجوئي حزب دمكرات ايران
كميته دانشجوئي دفاع از زندانيان سياسي

Copyright: gooya.com 2016