سه شنبه 11 مرداد 1384

وكيل سه متهم حزب ملت ايران: موكلينم به شش ماه حبس تعريزي محكوم شدند، ايلنا

وكيل مدافع مازيار اصلاني، مسعود خالقي و مهرداد سيدعسگري از اعضاي حزب ملت ايران اعلام كرد كه موكلينش به شش ماه حبس تعزيري محكوم شده‌‏اند كه دو سال به حالت تعليق درآمده است.
محمد شريف در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، با اعلام اين خبر گفت: پرونده اتهامي موكلينم در شعبه سوم دادگاه انقلاب تهران مطرح بود كه اين شعبه موكلينم را در خصوص اتهام رديف اول افراد مزبور- يعني عضويت در حزب ملت ايران - با ملاحظه دادنامه صادره در مورد مشابه و اينكه حزب ملت غيرقانوني تشخيص داده نشده است و با توجه به اينكه دفاعيات را مرقوم به صحت تشخيص و مستند به اصل 37 قانون اساسي دانست و آنان را از اين اتهام تبرئه كرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي با بيان اينكه ديگر مورد اتهامي موكلينش، تبليغ عليه امنيت كشور از طريق تبليغ عليه نظام است، تصريح كرد: دادگاه در اين مورد مجرميت موكلينم را محرز قلمداد و هر يك از آنها را به شش ماه حبس تعزيزي محكوم كرد كه مدت حبس مزبور به مدت دو سال معلق شده است.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'وكيل سه متهم حزب ملت ايران: موكلينم به شش ماه حبس تعريزي محكوم شدند، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016