جمعه 14 مرداد 1384

هشت برنده جايزه نوبل خواهان آزادی اکبر گنجي شدند، گزارشگران بدون مرز

هشت تن از برنده گان جايزه نوبل خواهان آزادی فوری و بدون قيد وشرط اکبر گنجي شدند. اين طومار به ابتکار شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل تهيه شده و تاکنون توسط اين هشت نفر امضا شده است. تلاش برای جمع آوری امضا های ديگر ادامه دارد.

گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام مي کند : "رهبران ايران بايد پيام اين هشت شخصت جهاني، تلاشگران صلح و دوستي و علم را مد نطر قرار دهند." از سوی ديگر گزارشگران بدون مرز از ديپلماتهای کشورهای مختلف جهان مستقر در تهران مي خواهد که برای ديدار اکبر گنجي به بالين وی در بيمارستان ميلاد بروند.

اکبر گنجي از پنج سال پيش زنداني ست و هم اکنون در اعتصاب غذا بسر مي برد. تا امروز دستگاه قضايي و دولت ايران در اين باره بي اعتنا بوده اند.

اگر جامعه جهاني در حمايت از اکبر گنجي که امروز پنجاه و چهارمين روز اعتصاب غذايش را پشت سر مي نهد، اقدامي نکند مرگ وی حتمي خواهد بود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

هشت برنده جايزه نوبل عبارتند از :

۱- شيرين عبادی برنده جايزه ی صلح نوبل ٢٠٠٣ – ايران
٢- جان هوم برنده جايزه ی صلح نوبل ۱٩٩٨ – انگلستان
٣- جودی ويليام برنده جايزه ی صلح نوبل ۱٩٩٧ – امريکا
٤- اسقف دزموند توتو برنده جايزه ی صلح نوبل ۱٩٨٤ – افريقای جنوبي
٥- مئرياد کوريگان مگوئر برنده جايزه ی صلح نوبل ۱٩٧٦ – ايرلند
٦- بتي ويليام برنده جايزه ی صلح نوبل ۱٩٧٦ – ايرلند
٧- موريس آلياس برنده جايزه ی نوبل علوم اقتصادی ۱٩٩٨ – فرانسه
٨- جرج شارپاک جايزه ی نوبل فيزيک ۱٩٩٢ – فرانسه

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'هشت برنده جايزه نوبل خواهان آزادی اکبر گنجي شدند، گزارشگران بدون مرز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016