جمعه 14 مرداد 1384

توضيح گزارشگران بدون مرز درباره امضای هشت برنده جايزه نوبل و تکذيب خانم شيرين عبادی

در تاريخ ۱٦ ژوئيه ٢٠٠٥ "جامعه بین المللی پژوهش‌های ایرانشناسی" طوماری را به امضای بخشي از شخصيت های معتبر جهاني منتشر کرد. اين طومار با استقبال سازمانهای مدافع حقوق بشر مواجه گرديد و چنانکه رسم بر اين است هر سازمان خود جداگانه نيز در حمايت از اين طومار به جمع آوری امضا اقدام کرد. بخشي از اين برندگان جايزه صلح نوبل در اطلاعيه ديروز گزارشگران، پيش از اين نامشان در همان طومار درج شده بود.

گزارشگران بدون مرز نيز در ادامه تلاش های خود برای آزادی اکبر گنجي با تعدادی از شخصيت های بين المللي و از جمله برندگان جايزه نوبل تماس گرفت و موافقت آنها را برای حمايت از اکبر گنجي جلب کرد.

اولين سری اين امضاها که مختص به "برندگان جايزه نوبل" بود. با توجه به وضعيتي که اکبر گنجي در آن بسر مي برد ديروز آماده انتشار شد به همين مناسبت به پاس کوشش های خانم شيرين عبادی و اولين امضا کننده ی برنده ی جايزه نوبل در دفاع از اکبر گنجي، طبيعي بود آن را ابتکار ايشان بناميم.

در همين روز تلاش های ما برای دستيابي به خانم عبادی بي نتيجه ماند و در پي عدم امکان تماس با خانم عبادی با يکي از همکاران و نزديکان ايشان تماس گرفتيم و با طرح مشکل پيش آمده نظر ايشان را جويا شديم. ايشان انتشار اطلاعيه را بلامانع اعلام کردند. متاسفانه گويا بدليل مشکلاتي دوست ارجمند ما امکان تماس با خانم عبادی را پيدا نکرده بودند. و طبعا خانم عبادی از انتشار اين اطلاعيه بي اطلاع ماندند.

بنا بر تماس چند لحظه پيش گزارشگران بدون مرز با خانم عبادی و توضيح مشکل پيش آمده ايشان مراتب اعتماد خود را به گزارشگران بدون مرز اعلام کردند. ايشان تاکيد کردند "اگر مي دانستم اين تلاش از سوی شماست بدون شک آن را تکذيب نمي کردم. ضمن آنکه در همان مصاحبه ها نيز تاکيد کردم که اين کار في نفسه حرکتي درست در اين شرايط است."

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

راست اين است که در شرايط استثنايي که همه ی مدافعان حقوق بشر و از جمله گزارشگران بدون مرز در تلاشي شبانه روزی برای نجات جان اکبر گنجي بسر مي برند. امکان بروز خطاهايي اينگونه هر چند اجتناب ناپذير اما فرصت به دست کساني مي دهد که مترصد بهانه ای برای نفي کارزار جهاني برای آزادی اين روزنامه نگار هستند.

گزارشگران بدون مرز تاکيد دارد که هشت برنده جايزه نوبل خواستار آزادی بدون قيد و شرط اکبر گنجي هستند. بخش های بعدی امضا کنندگان در روزهای آينده منتشر خواهد شد.

Copyright: gooya.com 2016