دوشنبه 10 مرداد 1384

نامه ی سرگشاده بنياد اسماعيل خويي به خانم شیرین عبادی

بانوی حقوق بشر ایران سر کار علیه خانم شیرین عبادی:

در 18 مهرماه سال 1382 بهمراه دیگر نهاد ها و هم میهنان آزادی خواه در پیام شادباش خود به شما گفتیم " خبر اعطای جایزه صلح نوبل به خانم شیرین عبادی، بزرگترین خبر جهانی امروز، دگرگون کننده ی جامعه ایرانی در سراسر جهان، همراه بااشک های شوق، غرور و افتخارملی ،در پی 25 سال تحقیر ملی از جانب نظام واپسگرای جمهوری اسلامی گردید. بدون تردید، شاد ترین،غرورآفرین ترین وامیدوارکننده ترین روز در دوران زمامداری و فرمانفرمایی اسلامی برای ما ایرانیان است".
باری،
امروز با شما می گوییم، اهدای جایزه صلح نوبل به شما در حقیقت شناسایی جهانی جنبش آزادی خواهانه مردمان ایران بود. اکبر گنجی یکی از موکلین شما در زندان در شرایطی قرار گرفته که هر لحظه ممکن است جانش از دست برود و برادران محمدی، زرافشان، باطبی، طبرزدی و دیگر زندانیان سیاسی نیز یکی پس از دیگری توسط قاضی مرتضوی ها از میان برداشته شوند.
بانوی حقوق بشر ایران، شما به نیکی آگاه اید که در نظام قضایی جمهوری اسلامی نمی توانید از حقوق انسانی موکلین گرفتار آمده در زندانها دفاع کنید. شما میدانید که، نظام قضایی جمهوری اسلامی، چون یک عامل در کنار و بخشی از دستگاه سرکوب حقوق انسانی ایرانیان عمل میکند، و این نظام نه میخواهد و نه میتواند پاسخگوی نیازهای دادخواهانه ی مردمان ایران و موکلین شما باشد. نهادهای حقوق بشری بین المللی نیز در گزارشهای خود از این چگونگی به هیچ رو غافل نمانده اند.
خانم عبادی، از شما می خواهیم که در پرتو امتیاز جایزه صلح نوبل که نصیب ایرانیان شده و شما را در جایگاه ویژه ای در سطح جهانی قرار داده است، از همراهی جامعه جهانی از خواست دادگرایانه ایرانیان بهره برداری بهینه فرمایید.
ما از شما درخواست می کنیم که هرچه زودتر از موکلین خود در دادگاههای بین المللی دادخواهی کنید.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

سرکار خانم عبادی همت کنید و با طرح و ارائه نقض حقوق انسانی موکلین خود در دادگاههای بین المللی، به جهانیان ثابت کنیم که ایرانی زنده است، به زندگی عشق میورزد و آنچه در ایران امروز می گذرد، هیچ پیوندی اندیشه گی و یا حتی عاطفی با اکثریت جامعه انسان دوست و صلح ورز ایرانی ندارد.
ما حمایت بی چون و چرای خود را در این راه از شما اعلام میداریم و آماده ایم که در کنار دیگر نهادها و آزادیخواهان کشور یار و مددکار شما باشیم.
بنیاد اسماعیل خویی

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نامه ی سرگشاده بنياد اسماعيل خويي به خانم شیرین عبادی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016