یکشنبه 16 مرداد 1384

يوسف مولايي در نامه به گنجي: به زندگي برگرد؛ در غير اين صورت تاريخ در قبال مسووليت‌گريزي شما داوري بي‌رحمانه‌اي خواهد نمود، ايسنا

يوسف مولايي در نامه‌اي به اكبر گنجي كه نسخه‌اي از آن به ايسنا نمابر شده، از وي خواست تا اعتصاب غذايش را بشكند.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)‌، مولايي كه در اين نامه، خود را دوست و وكيل گنجي معرفي كرده، با اشاره به درخواست همسر گنجي از دوست‌داران وي براي ترغيب او به شكستن اعتصاب غذايش، آورده است: «اين فراخوان در شرايطي صادر شده است كه نگراني از وضعيت جسماني شما به اوج خود رسيده و هيچ‌يك از دوستداران شما در هيچ‌جاي دنيا از تداوم اعتصاب غذاي شما حمايت نمي‌كنند. علي‌هذا ضمن استقبال از فراخوان همسرتان شما را به مسووليت سنگيني كه در مقابل تداوم حيات خود، بازگرداندن آرامش به خانواده و جامعه بر دوش داريد، توجه داده و پاسخ شجاعانه و آگاهانه شما را انتظار دارم.»

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي در اين نامه خطاب به گنجي آورده است: «به آفتاب سلامي دوباره بده و به زندگي برگرد. در غيراين صورت تاريخ در قبال مسووليت‌گريزي شما داوري بي‌رحمانه‌اي خواهد نمود. با شكستن اعتصاب و در آشتي با زندگي، شجاعت را گنجي‌وار معني كن.»

Copyright: gooya.com 2016