پنجشنبه 20 مرداد 1384

قطعنامه جدید اروپا به صورت غیر منتظره ای با اجماع تصویب شد / ضربه سنگین سنگاپور به موضع غیر متعهدها، خبرگزاري مهر

سه کشور اروپایی با تغییرات بسیار اندکی نسبت به قطعنامه ثبت شده قبلی خود پیشنهادی جدید را به صورت غیر منتظره در نشست اضطراری شورای حکام در مورد ایران را به شماره (GOV/2005/63/Rev.1) مجددا ثبت و بر خلاف پیش بینی های انجام شده این قطعنامه با اجماع به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر از وین ، در حالی که سفیر آفریقای با اعلام اینکه در خواست تعویق جلسه می کند به درون نشست می رفت و همه دیپلماتها و کارشناسان جلسه را به تعویق افتاده می دانستند، قطعنامه جدید اروپا با تغییرات بسیار مختصری با اجماع به تصویب رسید.

فضای آژانس را هم اکنون بهت و حیرت فرا گرفته است. کارشناسان رسانه ای حاضر در وین مقابله سنگاپور به عنوان یکی از اعضای جنبش عدم تعهد با سایر اعضا و همسویی با نظرات اروپا را مهمترین عامل ناکامی گروه نم در برابر اروپا می دانند.

حتی برخی منابع خبری در وین با تعجب آمیز خواندن مواضع سنگاپور در این دوره ، این اقدامات را مشکوک و ضربه سنگینی به عیر متعهدها در آژانس ارزیابی می کنند.

جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است بازگشت به تعلیق پروژه اصفهان امکان ندارد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016