دوشنبه 24 مرداد 1384

عطريانفر در گفت‌وگو با ايسنا: كابينه نبايد محل كارآموزي براي مديران ارشد جامعه باشد

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي

يك عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران ايران اسلامي اظهار داشت: فصل مشترك اكثريت اعضاي كابينه‌ي پيشنهاد شده، فقدان شناخت جامعه‌ي سياسي و مديريتي از شخصيت‌هايي است كه به عنوان اعضاي كابينه مطرح شده‌اند.

محمد عطريانفر در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) تصريح كرد: كابينه نبايد محل كارآموزي براي مديران ارشد جامعه باشد و به نظر مي‌رسد جمع كثيري از اعضايي كه براي كابينه معرفي شده‌اند، در موقعيت جديد در جايگاه كارآموزي در پست وزارت قرار مي‌گيرند و مديريت ارشد مورد نظر خود را كارآموزي خواهند كرد.

وي با اشاره به اعلام تشكيل كابينه‌ي تحول‌گرا از سوي رييس‌جمهور تصريح كرد: با توجه به شناختي كه از چهره‌هاي مطرح به دست داده مي‌شود، تحولي با حضور افراد معرفي شده در آينده‌ي مديريت كشور پيش‌بيني ‌نمي‌شود.

عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران ايران اسلامي با اشاره به برخي اعضاي پيشنهاد شده براي كابينه تصريح كرد: آقاي اشعري شخصيت بسيار محترمي هستند و جزو چهره‌هاي خير، آرام و فرهنگي كشور هستند اما وزني كه وزارت آموزش و پرورش ما دارد و مجموعه‌ي گرفتاري‌هايي كه اين وزارتخانه‌ي عظيم فرهنگي با آن مواجه است، توان و طاقتي بسيار مي‌طلبد. اين جايگاه، جايگاه بسيار رفيعي در كابينه است و تصور مي‌كنم كه آقاي اشعري بايد وقت بسياري بگذارند و نيروهاي كارآزموده‌ي بسياري را جذب كنند تا اين بار را به مقصد برساند.

عطريانفر هم‌چنين درباره‌ي وزارت كشور گفت: آقاي پورمحمدي در گذشته در سطح معاونت وزير خدمت مي‌كردند و تنها سابقه‌ي مديريتي ايشان معاونت وزارت اطلاعات بوده و نگاهشان نگاه امنيتي است اما از اين بابت كه در گذشته معاونت خارجي وزارت اطلاعات را عهده‌دار بودند، نگاهشان از نگاه‌هاي بسته امنيتي كمي بازتر است اما ايشان به عنوان يك شخصيت اطلاعاتي و امنيتي در حوزه‌ي اصحاب سياست بررسي مي‌شوند.

وي گفت: اين در حالي است كه جايگاه وزارت كشور يك جايگاه كاملا سياسي است و اميدواريم نگاه امنيتي بر وزارت كشور حاكم نشود.

اين روزنامه‌نگار درباره‌ي معرفي صفارهرندي به عنوان وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي تصريح كرد: آقاي صفارهرندي در كيهان به عنوان مسوول ارشد فعاليت مي‌كردند و در حوزه‌ي فرهنگ قلم مي‌زدند و محيطي به نام وزارت ارشاد را خوب مي‌شناسند ولي نگاه اصحاب فرهنگ به پديده‌اي به نام روزنامه‌ي كيهان و با جهت‌گيري‌هاي خاصي كه در گذشته داشته، اين نگراني را به وجود مي‌آورد كه مبادا وزارت ارشاد در سياست‌هاي نظارتي، هدايتي و حمايتي از سياست‌هاي فرهنگي روزنامه‌ي كيهان تبعيت كند و اين از نقاط پردغدغه و پرترديد است و اميدواريم ايشان در مديريت جديد، جهت‌گيري‌هايي متفاوت از مديريتي كه در روزنامه‌ي كيهان داشتند را در پيش گيرند.

عطريانفر درباره‌ي معرفي منوچهر متكي به عنوان وزير امور خارجه تصريح كرد: ايشان در گذشته معاون وزير بودند و وزارت امور خارجه را خوب مي‌شناسند اما به نظر مي‌رسد مي‌توانستند مديريت گذشته را ادامه دهند؛ چرا كه سياست خارجي كشور جاي ديگر تعيين مي‌شود و دستگاه ديپلماسي، وزارت امور خارجه است و در واقع اين وزارتخانه كارگزار سياست خارجي ماست.

وي افزود: اگر آقاي متكي مشي گذشته را تعقيب كند و جنبه‌ي آشتي‌پذيري با دنياي معاصر و رفع تشنج را در دستور كار خود داشته باشد، آرزو مي‌كنيم كه در كارش موفق باشد.

عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران ايران اسلامي هم‌چنين درباره‌ي معرفي محسني اژه‌اي براي وزارت اطلاعات تصريح كرد: ايشان وزارت اطلاعات را خوب مي‌شناسد و در گذشته هم همكاري داشته است و چهره‌اي است كه وزارت اطلاعات و مديريت‌هاي زير بخش آن مي‌توانند با ايشان همكاري داشته باشند. آقاي اژه‌اي هم نسبت به اين وزارتخانه شناخت كافي دارد و با توجه به تحولاتي كه در دوره‌ي آقاي خاتمي رخ داد، آقاي محسني اژه‌اي همان سياست‌هاي دوره‌ي آقاي خاتمي را بتوانند دنبال كنند؛ هرچند كه ممكن است تفاوت‌هاي مديريتي وجود داشته باشد كه در جاي خود قابل قبول است.

اين عضو حزب كارگزاران درباره‌ي نوع مواجهه‌ي مجلس با كابنيه‌ي معرفي شده از سوي رييس‌جمهور اظهار داشت: تصور نمي‌كنم كه مجلس به صورت منفرد و روي تك تك افراد بخواهد بحث خاصي انجام دهد. چهره‌هايي كه مطرح شده‌اند، چون اكثرا ناشناس هستند، در قالب نوعي تفاهم سياسي كه با كليت مجلس و هيات‌رييسه و رييس مجلس و شخصيت‌هاي تاثيرگذار در درون مجلس صورت خواهد گرفت، دولت به گونه‌اي مجلس را قانع خواهد كرد كه به اعضاي كابينه راي اعتماد بدهد و گمان نمي‌كنم كه دولت جديد در مجلس با مشكل خاصي براي اخذ راي اعتماد مواجه شود.

وي در پايان گفت: در جهت‌گيري‌هاي كلي بين مجلس و دولت آقاي احمدي‌نژاد نوعي همسويي و همراهي وجود دارد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016