سه شنبه 25 مرداد 1384

منتجب‌نيا: كساني كه با جمهوريت نظام مخالفند قصد دارند جمهوري را از نظام حذف و حكومت اسلامي را جايگزين آن كنند، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي

يك عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز ابراز عقيده كرد كه آنهايي كه معتقدند حكومت ما اسلامي نبوده و از اين به بعد بايد اسلامي باشد مي‌خواهند نشان دهند با حضرت امام مخالفند و قصد تشكيل نظام جديدي را دارند.

رسول منتجب‌نيا، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، شاخصه‌هاي مهم تفكر و خط امام(ره) را عدالت و آزادي دانست و افزود: حضرت امام شفاف سخن مي‌گفتند و صادقانه عمل مي‌كردند. ايشان نظام را از سنگ اول، خودشان پايه‌گذاري كردند و گفتند «جمهوري اسلامي، نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد». امام همواره طرفدار آزادي و حقوق همه‌ي شهروندان، هم‌چنين عدالت بودند.

وي ادامه داد: كساني كه با جمهوريت نظام مخالفند قصد دارند جمهوري را از نظام حذف و حكومت اسلامي را جايگزين آن كنند.

عضو مجمع روحانيون مبارز، با بيان اين‌كه آنهايي كه با جمهوري اسلامي و شعارهاي حضرت امام مخالفند درصدد براندازي نظام و انقلاب امام هستند، گفت: اگر بخواهيم گروه برانداز جمهوري اسلامي را پيدا كنيم، در راس آنها كساني هستند كه مي‌خواهند جمهوريت را از نظام بگيرند و شعارهاي امام را به نام امام وارونه جلوه دهند. تنها يك گروه مي‌تواند خود را پيرو امام بداند و اين گروه كساني هستند كه سيره‌ي حضرت امام يعني دين‌شناسي بر پايه‌ي عقلانيت را مبنا قرار داده‌اند. آنهايي كه به نام امام، راه‌هاي ارتجاع و التقاط را ترويج مي‌كنند مي‌خواهند از كيسه‌ي حضرت امام بخورند و به امام ضربه بزنند.

وي تصريح كرد: امروز برخلاف زمان حضرت امام كه عده‌اي حاضر نبودند تبعيت از ايشان را برتابند و مي‌خواستند افتخار مخالفت با ايشان را داشته باشند، كسي وجود ندارد كه خودش را به طور مستقيم مخالف خط امام(ره) معرفي كند و در عين حال درون نظام باشد. همه‌ي افراد و گروه‌هايي كه در نظام هستند خودشان را پيرو خط امام مي‌دانند وليكن تفاوت آنها از زمين تا آسمان است.

عضو مجمع روحانيون مبارز، در ادامه گفت‌وگويش با ايسنا با اشاره به دو گروه شاخص مخالف تفكر حضرت امام(ره) گفت: جمعي به نام طرفداري از امام، افكار و انديشه‌هاي مرتجعانه را كه ايشان يك عمر با آن مقابله مي‌كرد، ترويج مي‌كنند و در عين حال خودشان را خط امامي مي‌دانند. انجمن حجتيه، ولايتي‌هاي بي‌ولايت و مقدس‌هاي ناآگاه يا به اصطلاح خشك مقدس‌ها گروه‌هايي هستند كه امام بارها به آنها تاختند و چهره‌هاي آنان را افشا كردند.

منتجب‌نيا افزود: جمعي هم در قالب پيروي از اسلام مترقي حضرت امام، به طرف فرهنگ غرب و التقاط روي مي‌آورند و خودشان را پيرو خط امام مي‌دانند. در حالي‌كه تنها گروهي مي‌تواند خود را پيرو امام بداند كه تمام افكار و انديشه‌هاي ايشان و سيره و روش عملي‌شان را كه سيره‌ي اعتدال و تدين آگاهانه، دين‌شناسي با بصيرت و آگاهي و تكيه بر عقلانيت و علم دانش همراه با تعبد و تعقل است، پذيرفته باشد و به آن عمل كنند.

عضو مجمع روحانيون مبارز، خط امام(ره) را از خطوط انحرافي قابل شناسايي دانست و تصريح كرد: جوانان امروز، امام را از زاويه‌ي رسانه‌ها و برخي از انديشمندان مي‌شناسند. اگر تلاش نكنيم تا تفكر امام را از چنگال منحرفان و تحريف‌گران نجات دهيم جوانان ما از اين انديشه هم رويگردان مي‌شوند، از اين رو وظيفه‌ي ماست كه چهره‌هاي مخالف خط حضرت امام را افشا كنيم.

منتجب‌نيا در خصوص اينكه چه كساني بايد در جهت روشن شدن ديدگاه‌هاي حضرت امام فعال‌تر عمل كنند، گفت: هر كس حق دارد در اين زمينه بررسي و تحقيق كند ولي هيچ كس نمي‌تواند خودش را تنها مبين و مفسر خط امام معرفي كند به خصوص كساني كه عميقا به خط امام اعتقاد ندارند و پيشينه‌ي آنان انحراف از خط امام است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016