پنجشنبه 27 مرداد 1384

28 مرداد سالگرد عزای ملی، حزب ملت ایران

پاينده ايران
اي آفريدگار پاك
ترا پرستش مي كنم و از تو ياري مي جويم

حزب ملت ایران
دفتر اروپایی

نهضت ملی ایران به رهبری خردمندانه مصدق بزرگ توانست پس از یکصدو پنجاه سال استقلال واقعی را به ایران باز گرداند . با ملی کردن صنعت نفت در سراسر کشور ، دست انگلستان را از روی نهادهای سیاسی و فرهنگی ایران قطع نمود همچنین درب سفارتخانه و کنسولگری های انگلستان را بست که در این مورد نباید خدمات شهید راه آزادی ایران دکتر حسین فاطمی را فراموش نمود . در اثر سیاست مدبرانه مصدق بزرگ ، میرفت تا کشورمان عظمت دیرینه خود را باز یابد ، همچنین در اثر مبارزه بی امان ملت ایران با استعمار و استبداد و ارتجاع ، میرفت تا ملت های خاورمیانه را نیز بحرکت وا دارد تا دست استعمار گران را از روی کشورهای خود قطع نمایند و استقلال و آزادی را در این منطقه باز گردانند .
دولت استعمارگر انگلیس که منافع نا مشروع خود در حال از دست دادن می دید ، توسط مزدوران داخلی خود هرروزه اغتشاشی را در گوشه و کنار کشورمان برپا نموده تا دولت ملی را سر در گم نماید و بدینوسیله زمینه سقوط آنرا فراهم کند .
ولی سیاست خردمندانه و درایت قابل تحسین مصدق بزرگ و حمایت بی شائبه ملت ایران از دولت برگزیده خود تمام نقشه های آنها را نقش بر آب می کرد .
انگلیسها که این برنامه ها را بی ثمر دیدند تصمیم گرفتند برای سرنگونی حکومت ملی ایران
آمریکا را وادار به همکاری نمایند و در این راه موفق هم شدند چون بهترین موقعیت را بدست آورند زیرا با مرگ استالین و اعدام بریا رئیس سازمان مخوف کا گ ب ، رهبران جدید کرملین سخت گرفتار بحران داخلی شده بودند و برای تثبیت نظام خود پذیرفتند که در مسئله ایران سکوت نموده و از خود عکس العملی نشان ندهند . اکنون نوبت طرح کودتا بود تا توسط مزدوران داخلی انجام گیرد و مسئولیت آن به عهده کرومیت روزولت واگذار شد که به نحو مطلوب استعمارگران ، آنرا به ا نجام رساند . با سقوط حکومت ملی ، استبداد سلطنتی زمام امور کشور را در دست گرفت . دولت انگلستان دوباره سفارتخانه و گنسولگری های خود را در ایران دایر نمود و با دادن چهل در صد امتیاز از منابع نفت به دولت جمهوریخواه آمریکا مجدداً برصنایع نفت ایران مسلط شد .
از همان فردای کودتا مبارزه مردم ایران برای بدست آوردن آزادی و عدالت آغاز شد که دانشجویان مبارز در صف نخست قرار گرفتند . مبارزه ادامه یافت تا 22 بهمن 1357که به پیروزی ملت ایران انجامید ولی با افسوس بسیار ، بعلت پراکندگی صفوف مبارزان ، خودکامگی جای مردم سالاری را گرفت بگیر و ببند ها از نو آغاز شد ، زندان و شکنجه ، اعدام و سنگسار ، فقر و فساد ، فاصله نجومی بین مستضعفان و مستکبران ، فرار مغزها ، فحشا و اعتیاد و ارتشاء ، جای هدف های انقلاب را که همان استقلال ، آزادی ، عدالت اجتماعی و رفاه و آسایش بود گرفت .از همه مهمتر بد نام شدن ملت ایران در انظار جهانیان و در خطر افتادن استقلال کشوراست .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

هم میهنان آزاد یخواه
اکنون چه باید کرد تا میهن خود را از خطر برها نیم و آبرو و عزت از دست داده را به آن بازگردانیم . ؟ نگاهی به گذشته بیاندازیم ، پیروزی ها و شکست ها را بد قت مورد بررسی قرار دهیم خواهیم دید ، هر بلایی که بر سرما آمده است از پراکندگی و عدم همبستگی ملی بوده است و در مقابل هر پیروزی براثر همبستگی و اتحاد و وحدت کلمه نصیب ما گردیده است . اکنون سکوت و پراکندگی جایز نیست باید با هر عقیده و مسلکی که داریم بخاطر بقای میهن عزیز مان دست بدست هم داده و در یک صف قرار گیریم . همه قوم های ایرانی با هم برابرند اقلیت و اکثریتی در بین نیست همه مانند اعضای یک خانوده از حقوق و مزایای یکسان بهره می برند چون ایران متعلق به همه ماست ، کرد و آذری و فارس و بلوچ و گیلک و مازندرانی و خوزستانی و ترکمن با حفظ آداب و سنن قومی خود به یکسان در امور اداره کشور شریک و سهیم هستیم و برای اعتلای فرهنگ پویای ملی با دل و جان باید بکوشیم . کشوری که دارای پیشینه فرهنگی بزرگ در جهان بوده است و با داشتن ثروت های بسیار غنی زیرزمینی و مردمی با هوش و پرکار چرا باید به چنین سرنوشتی گرفتار آید که اقلیتی بی قید و فرصت طلب در ناز و نعمت و ثروت های افسانه ای بسر برند و اکثریتی پرکار و میهن دوست روزگار خود را در فقر و ذلت و سختی بگذرانند . این بستگی به همت ما دارد که برای احقاق حق خود در کنار هم قرار گیریم و آزادی و عدالت را به میهن عزیز خود باز گردانیم .


درود برروان تابناک مصدق بزرگ پیشوای نهضت ملی ایران

درود به روان تابناک جانباختگانه راه آزادی و استقلال

درود به زندانیان سیاسی

چهارشنبه 28مرداد 1384 خورشیدی

دفتر اروپایی حزب ملت ایران

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به '28 مرداد سالگرد عزای ملی، حزب ملت ایران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016