دوشنبه 31 مرداد 1384

مجاهدين خلق: توسل رژيم آخوندها به آدم ربايي ننگين‌، بيانگر شكست آنها در تمامي عرصه ها در قبال مجاهدين است

در پي اعلام ربودن 2 تن از اعضاي سازمان مجاهدين خلق در عراق، بيانيه خبري زير از سوي اين سازمان منتشر شده که عينا مي خوانيد:


خانم مژگان پارسايي مسئول اول سازمان مجاهدين خلق ايران امروز درباره 2 مجاهد ربوده شده توسط عوامل رژيم پليد آخوندي در بغداد‌، اعلام كرد: حكومت آخوندي نا اميد از اخراج مجاهدين از عراق و دور كردن مجاهدان آزادي ملت ايران‌، از كنار مرزهاي ميهنشان، همزمان با يكسره‌گي رژيم و رياست جمهوري يك پاسدار- تروريستِ گروگانگير‌، بارديگر به روشهاي ننگين تروريستي و آدمربايي روي آورده است. چرا كه در زمينه هاي حقوقي و سياسي و بين المللي خود را، عليرغم همه توطئه ها و «امدادهاي غيبي» از سوي 9 دولت‌، در قبال مجاهدين‌،
بازنده مي‌يابد.

خانم مژگان پارسايي مسئول اول سازمان مجاهدين خلق ايران امروز در باره 2 مجاهد ربوده شده توسط عوامل رژيم پليد آخوندي در بغداد‌، اعلام كرد:

پس از اذعان وزراي دفاع و خارجه دولت عراق به حق پناهندگي سياسي مجاهدين در عراق، آنهم پس از 28 ماهِ پركشاكش و پرفراز و نشيب، حكومت آخوندي نااميد از اخراج مجاهدين از عراق و دور كردن مجاهدان آزادي ملت ايران‌،
از كنار مرزهاي ميهنشان، همزمان با يكسره‌گي رژيم و رياست جمهوري يك پاسدار-
تروريستِ گروگانگير‌،بارديگر به روشهاي ننگين تروريستي و آدمربايي روي آورده است. چرا كه در زمينه هاي حقوقي و سياسي و بين المللي خود را، عليرغم همه توطئه ها و «امدادهاي غيبي» از سوي 9 دولت‌، در قبال مجاهدين‌، بازنده مي‌يابد .

مسئول اول سازمان مجاهدين خلق ايران با يادآوري سالگرد قتل عام زندانيان مجاهد خلق در سال 1367، ادامه داد: اما رژيم منفور آخوندي بازهم كور خوانده و ولي فقيه ارتجاع از ياد برده است كه به گفته آقاي منتظري، «مجاهدين با كشتن از بين نميروند بلكه ترويج ميشوند ».

مسئول اول سازمان مجاهدين خلق ايران افزود: بر طبق 10 نظريه حقوقي كه ازسوي برجسته ترين حقوقدانان بين المللي تدوين گرديده است، بر طبق بيانيه 10 نوامبر 2004 امضا شده از سوي 3700 وكيل و حقوقدان، بر طبق بيانيه 2 ميليون و 800 هزار تن از مردم عراق (شامل 6400 حقوقدان و وكيل عراقي) و بر طبق قوانين و كنوانسيونهاي بين المللي‌، بويژه كنوانسيون چهارم ژنو‌، و همچنين طبق موافقتنامه ژوئيه سال 2004 بين مجاهدان ساكن اشرف با نيروهاي آمريكايي؛ پناهندگي سياسي مجاهدين خلق ايران، حق مسلم و انكارناپذيرِ
ماست. حقي كه از آن بهيچوجه و درهيچ شرايطي كوتاه نخواهيم آمد و رژيم آخوندها براي انكار اين حق‌، كه آن روي سكه دخالتهايش در عراق است، بيهوده سر خود را به سنگ ميكوبد .

خانم پارسايي گفت، برادران مجاهد حسين پويان و محمد علي زاهدي كه ظهر روز 13 مرداد دربرابر شيريني فروشي ابوعفيف در خيابان كرادهِ بغداد‌، توسط عوامل رژيم آخوندها ربوده شده و به گواهي شاهدان عيني به وزارت كشور عراق برده شدند، صبح همان روز براي تهيه مواد غذايي (از جمله آرد و شكر مورد نياز ساكنان اشرف)، طبق كنوانسيون چهارم ژنو با اسكورت نيروي حفاظت كننده از اشرف‌، به بغداد رفته بودند. زيرا مجاهدين 28 ماه است كه مانند دو دهه گذشته‌، با خودكفايي كامل‌، تمامي كالاها و نيازمنديهاي خود را‌، خودشان و با هزينه خودشان‌، تهيه و تأمين ميكنند. هرچند كه طي اين مدت‌، رژيم و عوامل و مزدوران آن از جميع جهات كوشيده‌اند تا مواد غذايي و سوخت و برق و روشنايي و حتي آب هم‌، از ساكنان اشرف دريغ شود .

مسئول اول سازمان مجاهدين خلق ايران تأكيدكرد: اكنون‌، رژيم ضد بشري آخوندي كه از لجن پراكني و دروغپردازي و گزارشِ ديده بان و سلسله جنگهاي روانيِ زنجيره اي عليه شهر اشرف به جايي نرسيده، گمان ميكند كه با تروريسم و آدمربايي ميتواند دژِ شرف و مقاومت ملت ايران در اشرف را مرعوب يا
فرسوده نمايد و بالمآل در هم بشكند. اما همچنانكه پس از ربوده شدن 2 مجاهد خلق، به فرماندهي نيروهاي چند مليتي در عراق نيز خاطر نشان نموديم، اگر رژيم پليد آخوندي‌، صد بار ديگر هم بر ابعاد توطئه و شقاوت بيفزايد ، تكرار ميكنيم كه: اگركوهها هم بجنبند‌، اشرف از جاي خود تكان نخواهد خورد. قيمتِ آن هرچه باشد‌، مجاهدان شهر اشرف يا سرفرازانه و استواروايستاده بر روي اصول و آرمان خود كه آرمان آزادي ملت ايران است، در اينجا به شهادت خواهند رسيد و يا پيروزمندانه به وطن بازميگردند. « قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْن ؟ بگو آيا جزيكي از اين دو نيكي را براي ما انتظار ميكشيد؟»

خواهر مجاهد مژگان پارسايي، مسئول اول سازمان مجاهدين خلق ايران يادآوري كرد‌، در آبان 1381، چهار ماه قبل ازشروع جنگ، رهبر مقاومت در يك اتمام حجتِ عمومي، پس از بيان همه خطرات و سختي ها‌، همگان را مُخَيَّر كرد كه يا بدنبال زندگي شخصي خودشان بروند و يا جانانه پرچم هيهات مِنَّاالذِّّله را بدوش بكشند و آموزگاران درس فداي حداكثر براي آزادي ملت ايران گردند. در مرداد 1383
نيز، همانطور كه دراطلاعيه دبيرخانه شوراي ملي مقاومت آمده بود، رئيس جمهور برگزيده مقاومت به همه ما پيام داد كه‌، ديگر بار‌، انتخاب نهايي خود را بعمل بياوريم.

از آن پس‌، ماندگاران در اشرف تنها كساني هستند كه رسم پايداري تا به آخر را برگزيده اند. بنابراين رژيم آخوندي و عوامل و مزدورانش بدانند كه از تروريسم و آدمربايي به جايي نخواهند رسيد. بخصوص كه اكنون همه تحولات دروني و بيروني رژيم حاكي از سرفصلِ مرحله پاياني و به ثمر رسيدن رنج و خون شهيدان و رزم آوران آزادي است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

مسئول اول سازمان مجاهدين خلق ايران از هموطنانمان خواست بپا خيزند و در هركجا كه هستند با مراجعات و اقدامات قانوني‌، اعتراضِ برحق خود نسبت به آدمربايي را به گوش جهانيان و بويژه ارگانهاي بين المللي و دولتهاي ذيربط برسانند و نگذارند جنايتكاران حاكم برايران و مزدورانشان در عراق از مكافات جنايت پليد خود بگريزند. بخصوص دولت ايالات متحده بعنوان نيروي
حفاظت كننده افراد مشمول كنوانسيون چهارم ژنو و همچنين دولت عراق بعنوان حاكميت كشور محل وقوع جرم‌، بايستي جنايت آدمربايي را صراحتاً محكوم و مسئوليتهاي خود را در چارچوب قوانين بين المللي در قبال حفظ جان و امنيت مجاهدان ربوده شده، حسين پويان و محمد علي زاهدي برعهده بگيرند .

Copyright: gooya.com 2016