دوشنبه 31 مرداد 1384

نامه تشکر و قدردانی از اقدام کوفی عنان برای درخواست آزادی فوری اکبر گنجی و ديگر زندانيان سياسی

آقاي کوفي عنان دبير کل محترم سازمان ملل متحد،

ضمن تقديم مراتب سپاسگزاري خود به خاطر تلاشهاي شما براي رسيدگي به دادخواهي روزنامه نگار ايراني اکبر گنجي و خانواده او، به ويژه آخرين اقدام شما در روز جمعه گذشته (۱۹اوت) براي آزادي فوري اين زنداني سياسي که خواست ما و همه مدافعان آزادي و حقوق بشر در ايران بود، اميدواريم شاهد پيگيري اين کوشش ها از جانب شخص شما و همه مراجع متبوع آن سازمان در راه حصول آزادي اکبر گنجي و تمامي زندانيان سياسي و عقيدتي در ايران باشيم.

با تقديم احترام

کميته دفاع از اکبر گنجي و زندانيان سياسي اعتصابي در ايران – پاريس
۲۱ اوت ۲۰۰۵

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016