سه شنبه 1 شهریور 1384

آمريكاييها طرح جايگزين حمله نظامي و يا تحريم اقتصادي ايران پيشنهاد كردند: جلوگيري از حضور تيم فوتبال ايران در جام جهاني، فردا

روزنامه وال استريت ژورنال در شماره اخير خود به بررسي ديپلماسي اروپا و آمريكا در قبال برنامه هسته اي ايران پرداخته و با بي نتيجه دانستن ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت به دليل وتو احتمالي روسيه و چين به نقل از "پاتريك كلاسون" از پژوهشگران انستيتوي واشنگتن براي سياستگذاري خاور نزديك (اهرم فكري و تحقيقاتي طرفداران اسراييل در آمريكا) پيشنهاد مي كند دولت بوش ابران را از حضور در مجامع فرهنگي و ورزشي محروم كرده و براي شروع اين كار مانع حضور تيم ملي فوتبال ايران در جام جهاني شود.

سرمقاله نويس اين روزنامه با اشاره به اينكه دولت بوش دو سال موضع ملايم در قبال ايران گرفته و از ديپلماسي اروپا حمايت كرده نوشته است: اين سياست در نهايت باعث بدتر شدن وضع گرديده و به نفع ايران تمام شده است. اين روزنامه اضفه كرده است: ماحصل ديپلماسي اروپا طي چند هفته اخير عبارت بوده از اينكه رئيس جمهور جديد ايران «از موج انقلاب اسلامي» سخن بگويد، پليس ايران به روي تظاهرات صلح آميز كردها در مهاباد آتش بگشايد، تأسيسات هسته‏اي اصفهان كار خود را از سربگيرد و ايران به تروريستهاي عراق كمك كند.

به نوشته اين روزنامه، حسين موسويان مذاكره كنندة هسته اي ايران در مصاحبه‏اي با تلويزيون ايران اذعان كرده است كه فرآيند گفتگو با اروپا فرصتي پيش آورد تا تأسيسات هسته‏اي اصفهان تكميل شود.

وي به نقل از موسويان نوشته است: ما يكسال ديگر بدست آورديم كه طي آن اصفهان را تكميل كرديم...امروزه ما در موضع قدرت هستيم. ما ذخايري از توليدات داريم و در اين مدت توانستيم 36 تن كيك زرد را به گاز تبديل كرده و انبار كنيم.

از سوي ديگر مقامات ايران اكنون مي گويند كه تمام آنچه طي اين مدت صورت گرفته اتفاقي نبوده بلكه تلاشهايي حساب شده جهت بهره برداري از ضعف آمريكا و فقدان اراده اروپا بوده است. در يكي از اسناد داخلي دولتي ايران كه اخيراً بدست يك گروه مخالف افتاده، آمده است كه «فرايند گفتگوها به فشارهاي خفه كننده اقتصادي كه كشور از ماهها قبل از اكتبر 2003 گرفتار آن بوده پايان بخشيده است. با توجه به گرفتار بودن امريكا در باتلاق عراق، اروپائيان مي دانند كه در نهايت بايد با خواسته ما كنار بيايند».

بديهي است كه حاكمان ايران بايد هم يك چنين تصوري نسبت به آمريكا و اروپا داشته باشند چرا كه اروپا در برابر موضع رئيس جمهور آمريكا عكس العمل نشان داده و گرهارد شرودر صدراعظم آلمان در مخالفت با استفاده از ابزار نظامي عليه ايران، كه بوش احتمال آنرا اخيراً نيز يادآور شده، موضع گرفته و گفته كه چنين اقدامي كارگر نخواهد بود. چون قبلاً شاهد عدم كارآيي آن بوده ايم.

شخص بوش پس از قرار دادن ايران در ليست كشورهاي «محور شرارت» تدريجاً موضع و شعارهاي خود را ملايم كرده و با تلاشهاي ميانجي گرانه اروپاييان موافقت نموده و در همين اواخر نيز با عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني موافقت نموده است.

سرمقاله نويس وال استريت ژورنال افزوده است: شايد زمان آن فرا رسيده كه استراتژي متفاوتي در قبال ايران بكار گرفته شود كه البته ارجاع پرونده هسته‏اي اين كشور به شوراي امنيت و تحريم اقتصادي منظور نظر نمي باشد چرا كه روسيه و چين احتمالاً با چنين تحريمي موافقت نخواهند كرد و چنانچه موافقت كنند در اين صورت با توجه به اينكه درحال حاضر در سطح جهان نفت هر بشكه اي 60 دلار قيمت دارد ايران مي تواند اقدام آنها را خنثي كند.

صرفنظر از اقدام نظامي، ايران در برابر فشارهاي ديپلماتيكي خارجي و فشارهاي دمكراتيك در داخل كشور آسيب پذير است ولي با اين وجود دولت بوش تابحال حمايت چنداني از گروههاي ايراني طرفدار دمكراسي نكرده و تلاشي براي جلوگيري از حضور ايران در نشستهاي مهم بين المللي و يا در مجامع ورزشي و فرهنگي صورت نداده است.

"پاتريك كلاسون" از پژوهشگران انستيتوي واشنگتن براي سياستگذاري خاورنزديك (اهرم فكري و تحقيقاتي طرفداران اسرائيل در آمريكا) پيشنهاد مي كند كه دولت بوش براي شروع اين كار مي تواند مانع از حضور تيم ملي فوتبال ايران در جام جهاني شود. شايد حتي اين هم براي امثال شرودر بيش از حد نظامي باشد. اما اين آغاز يك سياست جدي در مورد ايران خواهد بود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016