شنبه 5 شهریور 1384

اعتراض خانواده هاي اعدام شدگان گلزار خاوران، اخبار روز

دوستان، همراهان

از چند هفته پيش افرادي از طرف بهشت زهرا، شهرداري و دادستاني به گلزار خاوران مراجعه کرده و نظر خانواده هاي اعدام شدگان را در مورد ساماندهي و بازسازي خاوران جويا مي شدند.

آنان به عنوان ساماندهي و بازسازي، قصد آن دارند که گلزار خاوران را از شکل کنوني اش خارج کرده و به يک گورستان عادي تبديل کنند. در حاليکه عزيزان ما پس از اعدام، با لباس هاي تنشان، در گودال هايي که در اين گورستان ايجاد شده بود، به صورت دسته جمعي دفن شده اند.

ما خانواده هاي اعدام شدگان گلزار خاوران اعلام مي داريم که عزيزان ما در گورهاي عادي و به روش معمول فوت و دفن نشده اند که بتوان محل دفن آنان را به شکل عادي قطعه بندي کرد، بلکه بسياري از اين عزيزان در گورهاي دسته جمعي مدفون شده اند. همچنين اعلام مي داريم، در صورت نياز ساماندهي گلزار خاوران، ابتدا لازم است نام و نشان، چگونگي و زمان اعدام، چگونگي و محل دفن تک تک اين عزيزان مشخص گردد، پس از آن خود خانواده هاي قربانيان، در مورد بازسازي گورستان اقدام خواهند کرد.

امروز ( 04/06/1384 ) که به گلزار خاوران مراجعه کرديم، با اعلاميه هايي بدون نام بر روي گورها مواجه شديم. متن کامل آن در زير تايپ شده است. ما خانواده هاي قربانيان گلزار خاوران قوياً اعلام مي داريم که اعلاميه زير توسط خانواده ها تهيه نشده است. البته نوع نوشتار خود گوياي اين ادعاست.

توجه توجه

ما خانواده هاي قبرستان خاوران به همه هشدار مي دهيم که تعدادي آدم هاي معاند و مخرب قصد دارند جلوي ساماندهي قبرستان را گرفته و نگذارند شهرداري و بهشت زهرا اقدام نمايد.

ما همگي قبلاً موافقت خود را کتباً اعلام نموده ايم که حاضريم همه گونه همکاري نماييم تا قبور عزيزانمان مشخص و در خصوص ساماندهي و بازسازي اقدام گردد.

2/6/1384

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اعتراض خانواده هاي اعدام شدگان گلزار خاوران، اخبار روز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016