یکشنبه 13 شهریور 1384

عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت: بسياري از ترورهاي يك قرن اخير ناشي از تحجر مذهبي‌‏ها و سكولارهاست، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت گفت: تحجر و تعصب، فرهنگ غلطي است كه بايد با آن در هر لباس و مسلكي كه باشد، مبارزه كرد تا زمينه براي رشد و نهادينه شدن حق‌‏پرستي فراهم گردد.
مجيد حاجي‌‏بابايي در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، تحجر را مهمترين آفت انديشه ديني دانست و گفت: تحجر به معني ايستادگي جريانات فكري و مذهبي در برابر تغييرات و تحولات جامعه است كه از گذشته در جوامع انساني وجود داشته است كه اين جوامع به تغييرات و تحولات جامعه به عنوان بدعت نگاه مي‌‏كردند و به شدت در مقابل آنها مي‌‏ايستادند.
وي تصريح كرد: البته انديشه متحجر تنها از آن متعصبان ديني نيست بلكه در نقطه مقابل آن برخي كساني كه به ظاهر داراي انديشه مدرن هستند، با شدت بيشتر گرفتار تحجر و تعصب هستند و به مراتب بيشتر از برخي بنيادگرايان مذهبي به ستيز با انديشه مخالف برمي‌‏خيزند.
حاج بابابي تصريح كرد: در ايران به ويژه در دو قرن اخير با ورود مولفه‌‏هاي مدرنيته به جامعه، شاهد ايجاد نوعي بنيادگرايي كه داراي هويتي به شدت مقاوم در برابر تغييرات است، هستيم.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت خاطر نشان كرد: نبايد فراموش كرد كه بسياري از ترورهايي كه در يك قرن اخير رخ داده است، ناشي از حضور انديشه تحجر چه در ميان مذهبي‌‏ها و چه در ميان سكولارها است.

Copyright: gooya.com 2016