شنبه 19 شهریور 1384

زيدآبادي: دين نه نظامي ايديولوژيك براي حكومت كردن و پاسخ به همه مشكلات ونه نظامي فقهي ماقبل مدرن بلكه سرچشمه اخلاق و معنويت،ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

مراسم بزرگداشت سالگرد در گذشت آيت‌‏الله طالقاني و محمد نخشب (بنيانگذار جريان سوسياليست‌‏هاي خداپرست) از سوي جنبش مسلمانان مبارز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، احمد زيدآبادي از فعالان ملي- مذهبي طي سخناني در اين مراسم در پاسخ به اين سوال كه ملي- مذهبي يك جريان سياسي است يا يك جريان روشنفكري، گفت: سابقه جريان ملي- مذهبي و بزرگاني كه به عنوان الگوي اين جريان شناخته مي‌‏شوند نشان مي‌‏دهد كه وجهه روشنفكري اين جريان بر وجهه سياسي آن رجحان دارد.
وي تصريح كرد: از ميان چهار شخصيت برجسته ملي- مذهبي، دكتر شريعتي و آيت‌‏الله طالقاني همواره نسبت به قدرت ديدگاه انتقادي داشتند و دكتر مصدق و بازرگان نيز همچنان كه دولت مسعجل‌‏شان نشان مي‌‏دهد هرگز حاضر نشدند از اصول روشنفكري براي حفظ قدرت عدول كنند.
اين فعال ملي- مذهبي تصريح كرد كه مصدق و بازرگان به تصادف وارد قدرت شدند و بهتر بود اين امر اتفاق نمي‌‏افتاد.
زيدآبادي كه تحت عنوان "مذهب، مليت و روشنفكري" به عنوان اصول مورد نظر جريان ملي- مذهبي سخن مي‌‏گفت، در تبيين تفسيرهاي مختلف از دين، گفت: عده‌‏اي دين را به معناي يك نظام فقهي كه مربوط به دوران ماقبل مدرن است، تفسير مي‌‏كنند؛ اين نظام فقهي نتوانسته است خود را با پارادايم جديد يعني ظهور كشور مدرن تطبيق دهد.
وي افزود: علي‌‏رغم تلاش‌‏هاي مثبتي كه از سوي برخي علما در حوزه از جمله آيت‌‏الله منتظري براي تطبيق اين نظام فقهي با حقوق بشر صورت مي‌‏گيرد، نيروهاي ملي- مذهبي معتقدند كه پارادايم اين نظام فقهي بايد به كلي تغيير يابد.
زيدآبادي در عين حال تصريح كرد: نيروهاي ملي- مذهبي با وجود نقدي كه به اين نظام فقهي دارند، تاكنون نتوانسته‌‏اند نسبت خود را با فقه مشخص كنند.
اين فعال ملي- مذهبي به تفسير ديگري از دين اشاره كرد كه دين را همان قوانين حاكم بر طبيعت و هستي مي‌‏داند و معتقد است هر كس براساس اين قوانين عمل كند، ديندار است.
وي فهم ديگر از دين را فهم دكتر سروش دانست كه معتقد به دين حداقلي و متاثر از سرنوشت دين در 400 سال اخير پس از تشكيل كشور به معناي مدرن آن است، به اين معنا كه دين تنها به حوزه خصوصي فرد محدود و رابطه شخصي انسان با خداوند است.
زيدآبادي با بيان اينكه نيروهاي ملي- مذهبي دين را يك منبع غني اخلاق و معنويت مي‌‏دانند، افزود: يك فرد ملي- مذهبي اگر مي‌‏خواهد اين عنوان را براي خود حفظ كند، بايد مظهر اخلاق، روحانيت و معنويت باشد، بايد تلاش شود كه يك نهضت اخلاق‌‏گرايي و معنويت‌‏گرايي ايجاد شود كه اين با روشنفكري منافات ندارد.
به گفته اين فعال ملي- مذهبي، بر اساس اين ديدگاه دين نه يك نظام ايديولوژيك براي حكومت كردن و پاسخ دادن به همه مشكلات و نه يك نظام فقهي ماقبل مدرن است كه سرچشمه اخلاق و معنويت دارد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي با اشاره به ملي‌‏گرايي به عنوان ديگر اصول اعتقادي نيروهاي ملي- مذهبي، اظهار داشت: ملي‌‏گرايي مورد نظر نيروهاي ملي- مذهبي به معناي ايدئولوژي ناسيوناليستي نافي روشنفكري نيست بلكه منظور دنبال كردن منافع ملي در چارچوب تماميت ارضي بر مبناي تفاهم و توجه به منافع ديگران است.
زيدآبادي تصريح كرد: ملي‌‏گرايي به اين مفهوم تاكيد بر هويت ملي‌‏مان است، نه تبديل آن به ديدگاهي براي مناقشه با ملت‌‏هاي ديگر.

Copyright: gooya.com 2016