یکشنبه 20 شهریور 1384

وكيل مدافع افشاري: موكلم در لايحه‌ي خود دلايل عدم ورود به ماهيت پرونده را تشريح كرد، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

وكيل مدافع علي افشاري گفت: موكلم در لايحه‌ي تقديمي ‌خود به دادگاه دلايل عدم ورود به ماهيت پرونده را تشريح كرد.

محمد شريف در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: لايحه‌ي دفاعيه‌ي علي افشاري كه روز گذشته در شعبه‌ي رسيدگي كننده به ثبت رسيد، راجع به تشريح علل قانوني عدم ورود به ماهيت اتهامات وارده و دفاع در برابر آن اتهامات بوده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016