چهارشنبه 30 شهریور 1384

علي اكرمي: ادعاي دخالت نهضت آزادي در دفتر تحكيم وحدت مضحك است، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

عضو دفتر سياسي نهضت آزادي ايران, گفت: بزرگ‌‏ترين مشكل دفتر تحكيم وحدت، دور شدن از خاستگاه و كار ويژه صنفي آن است.
"علي اكرمي" در گفت‌‏وگو با "ايلنا" با بيان اين مطلب گفت: متأسفانه در سال‌‏هاي اوليه پس از دوم‌‏خرداد، بخشي از اصلاح‌‏طلبان با نگاه ابزاري به اين مجموعه چشم دوخته بودند كه واكنش احساساتي دفتر تحكيم به اين بخش از اصلاح‌‏طلبان باعث تعامل‌‏گريزيِ امروزه دفتر تحكيم با احزاب و گروه‌‏هاي اصلاح‌‏طلب شده است.
وي با انتقاد از تفكري در مجموعه دفتر تحكيم وحدت كه هنوز نيز شعارها و موضع‌‏گيري سياسي را در اولويت برنامه‌‏هاي خود مي‌‏داند, گفت: بزرگ‌‏ترين مشكل دفتر تحكيم وحدت، دور شدن از خاستگاه و كار ويژه صنفي آن است.
اين عضو شاخه جوانان نهضت آزادي ايران افزود: همان‌‏طور كه بارها توسط دلسوزان دفتر تحكيم و جنبش دانشجويي به اين گروه نصيحت شده است، دفتر تحكيم بايد به جاي تهديد حاكميت به جايگزيني آن با نظام‌‏هاي گوناگون، فقط با نقد عملكرد آن، به تهديد عملكرد ناصواب مسؤولان و احزاب بپردازد.
اكرمي با مضحك‌‏خواندن ادعاهاي دخالت نهضت آزادي ايران در دفتر تحكيم وحدت با يادآوري اين نكته كه بنيانگذاران اوليه انجمن‌‏هاي اسلامي دانشجويان در داخل و خارج از كشور، اعضاي نهضت آزادي ايران بوده‌‏اند؛ گفت: بسيار طبيعي است كه دفتر تحكيم و وارثان انجمن‌‏هاي اسلامي نسبت به بنيان‌‏گذاران اوليه انجمن‌‏هاي اسلامي در دانشگاه‌‏ها ديدگاه مثبتي داشته باشند.
اكرمي, با انتقاد از برخورد بخش‌‏هاي از مجموعه دوم‌‏خرداد با دفتر تحكيم گفت:‌‏ يكي از انتقادات جدي كه ما به عملكرد وزارت فرهنگ و آموزش عالي دوران خاتمي داريم بي‌‏تفاوتي اين وزارت نسبت به آينده دفتر تحكيم و تعلل‌‏هايي بود كه در دادن مجوز برگزاري نشست دفتر تحكيم صورت مي‌‏گرفت.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

عضو دفتر سياسي نهضت آزادي ايران, افزود: با ورود به فاز تصميم‌‏گيري سياسي، بروز اختلاف‌‏نظر در ميان اعضاي يك تشكل فراگير نظير تحكيم كه هر يك از اعضاي آن ديدگاه متفاوتي در مورد مسائل سياسي دارند, بسيار طبيعي است و در شرايط فعلي، نياز اصلي دفتر تحكيم تا مدت‌‏ها پرهيز از ورد به فاز موضع‌‏گيري سياسي و تثبيت موقعيت صنفي خود است كه با بهره‌‏گيري از توافقات حداكثري اعضايش بر مطالبات صنفي بتواند به بازسازي و تقويت تشكيلاتي خود بپردازد.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'علي اكرمي: ادعاي دخالت نهضت آزادي در دفتر تحكيم وحدت مضحك است، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016