سه شنبه 29 شهریور 1384

بیانیه فراکسیون دموکراسی خواه ملی درباره انتخابات شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت

اتحادیه انجمنهای اسلامی سراسر کشور ( دفتر تحکیم وحدت ) در چند سال اخیر از بحران های تشکیلاتی زیادی رنج برده است که بخشی از آنها ناشی از اختلافات درونی مجموعه و برخی دیگر معلول فشارهای بیرونی و سنگ اندازی کانون های قدرت بوده است. سوای از فشارهای بیرونی, به نظر می رسد آنچه آسیب پذیری مجموعه را همواره بالا برده اختلافات درونی ناشی از اقدامات تنگ نظرانه کسانی است که تاب تحمل دیدگاههای مغایر با خود را نداشته و به انحاء مختلف سعی در حذف آنان از مجموعه داشته ودارند.
آنچه مسلم است اختلاف عقیده و دیدگاهها همواره در درون دفتر تحکیم وجود داشته اما متاسفانه در سه سال گذشته آستانه تحمل پذیری اعضا نسبت به همدیگر پایین آمده و همین مساله به تضعیف اتحادیه منجر گردیده است و بروز انشعاب در گذشته و ناتوانی کنونی مجموعه از برگزاری نشست های خود در درون دانشگاه ها را باید ناشی از مسایل فوق دانست .
با توجه به وضعیت سیاسی کشور و مشکلات پیش روی جنبش دانشجویی ضرورت همگرایی و وحدت استراتژیک جریان های موجود در دفتر تحکیم بیش از پیش احساس می شود. اما متاسفانه با وجود گذشت چند ماه از پایان دوره شورای مرکزی هنوز عزم جدی جهت ایجاد تعامل در تشکیل شورای مرکزی جدید در برخی گرو ههای موجود در دفتر مشاهده نمی گردد. فراکسیون دموکراسی خواه ملی از آغاز تشکیل خود بر ضرورت انجام گفتگو جهت حضور موثر فراکسیون های موجود در شورای مرکزی و حفظ وحدت و تقویت مجموعه تاکید داشته و دارد.به همین دلیل از پیشنهاد گفتگو بین فراکسیون ها استقبال گردید اما پس از دو جلسه گفتگو و موافقت اولیه میان نمایندگان فراکسیون ها جهت نگارش پروتکل برای ادامه همکاری و انسجام بیشتر اتحادیه, متاسفانه جلسات از سوی نمایندگان فراکسیون مدرن تعطیل و اکنون شرایط برگزاری نشست در هاله ای از ابهام قرار گرفته است. برخی نشانه های ناخوشایند نیز مبنی بر برخورد حذفی از سوی عده ای در درون مجموعه دیده می شود در حالی که اتحادیه به هیچ عنوان در وضعیتی نیست که بتواند کوچکترین روند حذفی ای را تحمل کند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

فراکسیون دموکراسی خواه ملی با تاکیید بر حفظ دفتر تحکیم وحدت و ضرورت برگزاری انتخابات شورای مرکزی ضمن اعلام آمادگی مشروط برای حضور در نشست در زمان اعلام شده با توجه به اینکه اکثریت لازم جهت برگزاری نشست جزء با حضور تمام فراکسیون های موجود در مجموعه حاصل نمی شود خواستار شکل گیری شورای جدید بر اساس حضور موثر فراکسیون ها و پایبندی به پروتکل مورد توافق می باشیم و در صورت انجام اقدامات یک جانبه که نتیجه ای جزء تاخیر در برگزاری نشست و سردرگمی انجمن های اسلامی و در نهایت تعطیلی تحکیم نخواهد داشت برای نجات دفتر تحکیم وحدت و جنبش دانشجویی از دایره تنگ نظریها راهکارهای ممکن را بررسی و اجرا خواهیم نمود و با حفظ اتحادیه همچنان جهت دفاع از آرمان های دموکراسی خواهانه در صحنه ثابت قدم خواهیم ماند.

شورای هماهنگی
فراکسیون دموکراسی خواه ملی
دفتر تحکیم وحدت

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بیانیه فراکسیون دموکراسی خواه ملی درباره انتخابات شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016