جمعه 1 مهر 1384

پيام رضا پهلوی بمناسبت آغاز سال تحصیلی ۱۳۸۵- ۱۳۸۴

اول مهرماه ۱۳۸۴

هم میهنان عزیزم:

معلّمان، فرهنگیان، دانشجویان و دانش آموزان آگاه!

فرا رسیدن مهرماه و آغاز سال تحصیلی جدید را به شما شادباش می گویم.

در فرهنگ باستانی ایران، مهرماه، ماهِ روشنائی و مهر، ماهِ همبستگی های بزرگ ملّی در پیروزی بر ضحّاک و ضحّاکیان است، هم از این روست که « مهرگان» را به هر سال گرامی می داریم و جشن می گیریم.

سال تحصیلی جدید را در شرایطی آغاز می کنیم که ۸ سال شعارهای فریبندۀ اصلاح طلبان حکومتی برای استقرار آزادی، مردم سالاری و عدالت اجتماعی، بی پایگی و ماهیّت فریبای خویش را بطور کامل آشکار ساخته است. آنانی که در شدیدترین و حسّاس ترین لحظات با « لبخندهای تَرفند»، جوانان، دانشجویان، معلّمان و زنان میهن ما را در میدان های آزادی و عدالتخواهی، تنها گذاشتند، در انتخابات اخیر، پاسخی محکم و روشن دریافت کردند. به عبارت دیگر: انتخاب آقای احمدی نژاد به ریاست جمهوری، محصول شکست اصلاح طلبان بوده است. این امر، بطور قاطع ثابت کرده است که «اصلاح رژیم»، افسانه ای بیش نیست و دل بستن به آن، راه رهائی ملی را دراز و درازتر خواهد ساخت.

شکست اصلاح طلبان حکومتی، به همه شما جوانان، معلّمان، دانشجویان، زنان و دانش آموزان عزیز آموخته است که تنها با اعتماد به خویش، خردگرائی، ميهن دوستی، تفاهم و اتحاد ملّی است که می توان بر استبداد مذهبی حاکم پیروز گشت. با توجه به فقدان مشروعیّت ملّی رژيم و بی اعتباری گستردۀ آن در عرصه بين المللی، فقط با عزم و ارادۀ ملّی، با خنثی کردن تلاش های تفرقه اندازِ « مشّاطه گران رژيم»، و با اولویّت دادن به شعارِ و استراتژی «آزادی ایران» می توان این رژيم ضد ایرانی را سرنگون ساخت.

هم میهنان عزیزم:

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

آموزش و پرورش در کشورهای پیشرفته، بزرگ ترین و مهم ترین نهاد سرمایه گذاری ملّی برای تعلیم کادرهای فنی و صنعتی و تربیت نیروهای کارساز آینده است، در حالیکه از آغاز رژیم جمهوری اسلامی تا کنون، با اخراج معلمان شریف و استادان شایسته، با تقلیل روزافزون بودجه های آموزشی و ترویج «آموزش ایدئولوژیک و مکتبی» ، آموزش و پرورش در میهن ما به یکی از فقیرترین، عقب مانده ترین، ناکارآمدترین نهادها در سطح ملّی و بین المللی سقوط کرده است. این امر و خصوصاً عدم اشتغال، بیکاری و فقدان آینده ای مطمئن و خوشبخت، بسیاری از جوانان ما را به اعتیاد و افسردگی های روحی دچار ساخته است، رژیمی که نه تنها جوانان، بلکه « جوان بودن»، نه تنها زنان، بلکه « زن بودن»، نه تنها دانشجویان بلکه «اهل دانش بودن» را در ميهن محبوب ما نابود کرده و حق طبیعي یک زندگی شاد و شکوفا را از جوانان ما دریغ داشته است...

در چنین شرایط اسفباری ست که مسئولیت شما معلمان و استادان میهن پرست دو چندان شده است. با وجود خفقان شدید سیاسی و فشارهای طاقت فرسای اقتصادی، شما استادان و آموزگاران پاک نهادی که با حـّس ملی و میهن دوستی، فرزندان وطن را به تاریخ و تمدّن پـُرافتخار ایران آگاه می کنید و آنان را با تحولات جهان پیشرفته امروز آشنا می سازید، در واقع، معماران بزرگ ایران آینده اید. بنابراین ضمن سپاس و ستایش از تلاش های شما، یقین دارم که در سال تحصیلی جدید نیز با مبارزات آزادیخواهانه دانشجویان و دانش آموزان دلیر خود، همراه و همگام خواهید بود.

با چنین یقینی است که در آستانه مهری دیگر و مهرگانی دیگر، به همه شما سازندگان ایران عزیز و به دانشجویان دلیر و در بند درود می فرستم.

پاینده ایران

رضاپهلوی

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پيام رضا پهلوی بمناسبت آغاز سال تحصیلی ۱۳۸۵- ۱۳۸۴' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016