جمعه 8 مهر 1384

علي افشاري: هيچگاه دين و دموكراسي را مغاير هم ندانسته‌‏ ام، ايلنا

* حضورم در كنفرانس برلين به واسطه شخصيت حقيقي‌‏ام صورت گرفت

تهران- خبرگزاري كار ايران

درپي گفت‌‏وگوي" ايلنا" با دو عضو باسابقه دفتر تحكيم وحدت، علي افشاري با ارسال نمابري به بخشي از سخنان رضا حجتي واكنش نشان داد.

در نمابر ارسالي افشاري آمده است: اظهارات آقاي رضا حجتي در مصاحبه تحت عنوان دفتر تحكيم وحدت در مورد اينجانب كه همسويي شگفت‌‏انگيزي با حكم صادر شده از سوي دادگاه انقلاب عليه اين حقير دارد, از اساس كذب و غير واقعي است, اينجانب هيچگاه دين و دموكراسي را مغاير هم ندانسته‌‏ام و تنها قرائت آمرانه و اقتدارگرايانه از دين را مخالف دموكراسي ارزيابي كرده‌‏ام.
مواضع و نوشته‌‏هاي من در طول حيات سياسي‌‏ام به خوبي گواهي مي‌‏دهد كه همواره بر سازش بين دين و دموكراسي تاكيد كرده‌‏ام و اسلام و جمهوريت را در مقابل هم ندانسته‌‏ام. ايرادات اينجانب به قانون اساسي، هيچ ارتباطي با دين و مذهب نداشته و ندارد. اسلام در ذات و معناي اصيل خود هيچ تضادي با جمهوريت ندارد.
جمهوري در اصل يك روش حكومتي است كه مي‌‏تواند پذيراي نظام ارزشي اسلام باشد. استفاده از دين براي مقاصد دنيوي و حاكم كردن دين با پشتوانه زور و اقتدار ساختار قدرت و ادغام دين و دولت براي اينجانب قابل قبول نيست.
حضور من در كنفرانس برلين به واسطه شخصيت حقيقي و وجهه شخصي‌‏ام صورت گرفت و در كنفرانس برلين از دفتر تحكيم وحدت دعوت نشده بود. اينجانب علي رغم عدم ضرورت, قبل از سفر موضوع سخنراني در كنفرانس را در قالب مقاله مطرح كردم و مخالفتي هم از سوي اعضاء ابراز نشد و حتي آقاي حجتي از اينجانب طلب سوغاتي هم كردند. بنده علم غيب نداشتم كه اتفاقات پيش آمده در كنفرانس را پيش‌‏بيني كنم. در خصوص قضاوت آقاي حجتي در مورد كنفرانس برلين كه مشابه اتهامات مدعي‌‏العموم (نماينده قوه قضاييه) مي‌‏باشد, به تفصيل در دفاعيات دادگاه توضيح داده‌‏ام. اينجانب نه تنها هيچگاه در هيچكدام از اركان اتحاديه اعم از شوراي مركزي, شوراي تهران و شوراي عمومي درخصوص شركت در كنفرانس برلين مواخذه نشده‌‏ام بلكه از حمايت اكثريت قاطع شوراي عمومي نيز برخوردار بوده‌‏ام.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

آقاي حجتي و دوستانشان در فراكسيون سنتي هيچگاه توان رقابت با فراكسيون مدرن دفتر تحكيم وحدت را نداشتند، چه برسد كه توانسته باشند آن را در آستانه حذف قرار دهند!!!
اساسا وجود امثال آقاي حجتي در دفتر تحكيم وحدت مرهون ساختار قدرت و مصونيت قضايي و امنيتي بوده است, اما عجيب‌‏تر آنكه آقاي حجتي با تظاهر و انتساب به فراكسيون مدرن وارد شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشگاه تهران شدند و پس از ورود ناگاه به اردوگاه مقابل پيچيدند.
اما در پايان اظهارات توام با مطالب كذب و تحريف‌‏آميز آقاي حجتي، محك خوبي براي ارزيابي ادعاي ارزش‌‏مداري ايشان و دوستانشان مي‌‏باشد.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'علي افشاري: هيچگاه دين و دموكراسي را مغاير هم ندانسته‌‏ ام، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016