جمعه 8 مهر 1384

روساي جبهه‌ي مشارکت و جبهه‌ي دوم خرداد استان مركزي به اتهام تشويش اذهان عمومي احضارشدند، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - اراك
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي


رييس جبهه‌ي مشارکت و رييس جبهه‌ي دوم خرداد استان مرکزي و همچنين رييس شاخه‌ي مشارکت اراک به شعبه‌ي 4 دادگاه عمومي اراک احضار شدند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اتهام اين افراد، تشويش اذهان عمومي و صدور بيانيه‌اي درباره‌ي انتخابات عنوان شده است.

پيش از اين نيز علي‌حسين محمدي رييس ستاد انتخاباتي دکتر معين و رييس ناحيه دو آموزش و پرورش استان مرکزي به اتهام سوءاستفاده از امکانات دولتي در حين برگزاري تبليغات انتخابات رياست جمهوري به دادگاه احضار شده بود که وي با ارايه‌ي دفاعيه‌اي، استفاده از امکانات دولتي را تکذيب کرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016