چهارشنبه 13 مهر 1384

علي افشاري براي ادامه تحصيل به خارج از كشور سفر كرد، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

علي افشاري؛ عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت به منظور ادامه تحصيل، به ايرلند سفر كرد.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، علي افشاري پس از سعيد رضوي‌‏فقيه و اكبر عطري، سومين عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت است كه به منظور ادامه تحصيل به خارج از كشور سفر مي‌‏كند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

يادآور مي‌‏شود؛ حكم علي افشاري در روزهاي اخير از سوي شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامي تهران مبني بر شش سال حبس تعزيري و پنج سال محروميت از حقوق اجتماعي صادر شده بود. اين حكم به دنبال محكوميت او در زمينه اتهام اجتماع وتباني با گروه‌‏ها و افراد ديگر از جمله نيروهاي ملي‌‏مذهبي براي انجام اقداماتي عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي و برگزاري نشست‌‏هاي فراواني از جمله نشست انسداد سياسي در دانشگاه صنعتي اميركبير صادر شده بود.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'علي افشاري براي ادامه تحصيل به خارج از كشور سفر كرد، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016