سه شنبه 26 مهر 1384

علی مزروعی: اقداماتي را براي استفاده از شبكه‌‏هاي ماهواره‌‏اي انجام داده‌‏ايم، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي گفت: مردم همچنان كه طي سال‌‏هاي گذشته وقايع زيادي را تجربه كرده‌‏اند، منتظرند ببينند دولت جديد چه اقداماتي انجام مي‌‏دهد تا شرايط جديد را ارزيابي و بر اساس آْن تصميم‌‏گيري كنند.

علي مزروعي در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، با اين اعتقاد كه نسبت به مسائل جامعه بي‌‏تفاوت نشده‌‏اند، اظهار داشت: تا زماني كه جناح حاكم نسبت به ضرورت ارتباط اصلاح‌‏طلبان با مردم در شرايط حساسي كه براي كشور ايجاد شده است، پي نبرد و تمامي مجاري ارتباطي اصلاح‌‏طلبان با جامعه مسدود باشد، امكان آگاهي‌‏دهي به مردم در مورد شرايط كنوني كشور وجود ندارد.
وي در عين حال تصريح كرد: اصلاح‌‏طلبان حرفشان را مي‌‏زنند و از هر امكاني كه وجود دارد براي برقراري ارتباط با مردم بهره مي‌‏گيرند.
مزروعي با تاكيد بر استفاده اصلاح‌‏طلبان از شبكه‌‏هاي ماهواره‌‏اي گفت: راه‌‏اندازي شبكه‌‏هاي ماهواره‌‏اي نياز به منابع مالي و برنامه‌‏ريزي دارد و جبهه مشاركت تاكنون اقداماتي را در اين زمينه انجام داده است و تا جايي كه بتواند براي اين منظور تلاش مي‌‏كند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اين عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي از اظهارات وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و معاون وي مبني بر حق برخورداري احزاب از ارگان مطبوعاتي استقبال كرد و گفت: عملياتي شدن اين اظهارات در اختيار وزير ارشاد يا معاون وي نيست بلكه هيات نظارت بر مطبوعات بايد در مورد آن تصميم‌‏گيري كند.
وي تصريح كرد: مشخص نيست اين اظهارات با چه پشتوانه‌‏اي مطرح شده است اما آنچه از اين اظهارات بر‌‏مي‌‏آيد اين است كه اعضاي هيات نظارت بر مطبوعات با اين ديدگاه كه احزاب حق بهره‌‏مندي از روزنامه را دارند، موافق نيستند.
مزروعي افزود: اگر اعضاي هيات نظارت بر مطبوعات نيز به اين ديدگاه رسيده‌‏اند، بايد از آن استقبال كرد.

Copyright: gooya.com 2016