یکشنبه 1 آبان 1384

با گذشت بيش از ۲ سال از اخذ آخرين دفاع حسين خداياري، دانشجوي دانشگاه شهيد باهنر كرمان، هنوز حكمي صادر نشده است، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

وكيل مدافع حسين خداياري، دانشجوي دانشگاه شهيد باهنر كرمان، دليل عدم صدور راي و تاخير دوساله در رسيدگي به پرونده موكلش را روشن ندانست.

وي به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت كه جلسه‌ي گذشته‌ي محاكمه‌ي اين دانشجو به‌خاطر حضور نيافتن قاضي، تشكيل نشد و قرار است جلسه‌ي بعدي دادگاه 26 آبان ماه برگزار شود.

وكيل مدافع اين دانشجو با بيان اين كه بيش از دو سال از اخذ آخرين دفاع موكلش سپري شده است، اظهار داشت: با وجود مصرحات قانوني مبني بر اين‌كه پس از يك هفته از اخذ آخرين دفاع، دادگاه بايد مبادرت به صدور راي كند، عدم صدور راي و تاخير دو ساله، علت روشني ندارد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي عنوان كرد كه موارد فوق را در لوايح مكرر به دادگاه رسيدگي كننده به پرونده اعلام كرده‌ است.

Copyright: gooya.com 2016