پنجشنبه 5 آبان 1384

اعتراض به طرح بازسازی و ساماندهی قطعه ۳۳ بهشت زهرا، قطعه مبارزان سياسی، احمد زاهدی لنگرودی

بنا به گزارش ارسالی برای سایت آشوب، سازمان بهشت زهرای تهران طرح بازسازی و ساماندهی قطعه 33 آن مجموعه را که منجر به تخریب گورستان شهدای انقلاب 57 می گردد، آغاز کرده است. این طرح در سال گذشته نیز مطرح شده بود که با عتراض گسترده و نامه نگاری ها به حالت مسکوت گذاشته شد. قبر تعدادی از برجسته ترین جوانان و مبارزانی که به دست رژیم پهلوی پیش از انقلاب 57 کشته شده اند در این گورستان قرار دارد. سازمان بهشت زهرای تهران ادعا دارد که با اجرای طرح بازسازی و ساماندهی (در واقع دو طبقه کردن قبرها) هیچ آسیبی به قبر پائین نمی رسد و تنها یک قبر جدید در بالای آن ساخته می شود که قابل خرید و فروش است. این اقدام بی شرمانه در ادامه طرح های ضد ملی در دست اجرایی چون آبگیری سد سیوند که منجر به نابودی آثار ملی ـ تاریخی ایرانیان می گردد، به هیچ روی قابل توجیه و دفاع نیست. برای همین از کلیه خوانندگان تقاضا می شود با امضای این متن اعتراض خود را نسبت به این عمل سازمان بهشتزهرای تهران که زیر نظر شهرداری تهران بزرگ اداره می شود اعلام کنند و از هیچ اقدامی جهت متوقف کردن طرح مذکور چشم پوشی ننمایند. قطعه 33 بهشت زهرا بخشی از تاریخ و هویت ما است. با تخریب آن تاریخ ما را تخریب می کنند.
اسامی برخی از مبارزان سیاسی که مدفن آن ها در این قطعه قرار گرفته بدین شرح است:

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

1. محمد آبشناس
2. سيف الله آشوری زاده
3. جواد ابراهيمی
4. منيژه ابراهيم زاده
5. مرضيه احمدی اسكوئی
6. مسعود احمد زاده
7. حميد اشرف
8. علی رضا اردلان
9. علی اكبر اسكندری
10. شكرالله اسكندری
11. اشرف اسكندری
12. عظيم اسماعيلی
13. عقيل احمدی
14. اسماعيل افشارها
15. اسماعيل اكبريان
16. مارال ايامنی
17. محمد بازرگانی
18. علی باکری
19. علی اصغر بدیع زادگان
20. حبيب برادران خسروشاهی
21. عزيز برزنده شيرازی
22. مهدی برنجكار
23. محبوب بهروزی
24. رمضان بيك محمدی
25. فرهنگ بيگدلی
26. حسين بيگی
27. هوشنگ ترگل
28. حسين تندرلو
29. ربابه تقی زاده
30. فاطمه جان نعيمی
31. جمشيد جاويد تهرانی
32. بيژن جزنی
33. دولت جفرودی
34. احمد جليلی افشار
35. مصطفی جوان خوشدل
36. محمد چوپانزاده
37. حاجيه چوپانی
38. علی اكبر حاجی فرج
39. پرويز حكمت جو
40. محمد حنيف نژاد
41. رحيمه حسينی
42. محمد موسی حيدری
43. عجب خوش الفتی
44. علی خوشبختی
45. معصومه خوش قدم شكوری
46. جعفردارايی
47. كرامت الله دانشيان
48. احمد دليريان
49. بهار دروند
50. بهروز دهقاني
51. محمد كاظم ذوالنوار
52. غلام راهداری
53. اكبر رجبی
54. فاطمه رحيمی
55. حسين رستمی
56. مهدی رضایی
57. نزهت السادات روحی آهنگران
58. منصوره رياحيمی
59. عزيزسرمدی
60. فاطمه سلطان قبادی
61. رقيه سلطانی
62. مقصود علی سميعی
63. خدامراد شاهسون
64. سعيد شايسته پور
65. محمود شامخی
66. احمد شجريانی
67. سلطانقلی شعبان
68. معصومه شعبانی
69. ناصر صادق
70. مرتضی صالحی
71. محمد صالحی نهاوندی
72. اصفر صفائی
73. نگار صفاری نژاد
74. علي اكبر صفايي فراهاني
75. حسن ضياء ظريفی
76. بهرام طاهر زاده
77. رمضان طاهرخانی
78. مريم طوايفی
79. حسن عباسی
80. اسحق عزيزی
81. توكل عسگری
82. علی اكبر علائی بيرك سفلي
83. گوهر علی نژاد
84. قاسم غريبه
85. جلال غزنوی
86. سعيد فردی
87. علی اكبر فريدون جعفری
88. تاجر قريشی
89. محمد تقی قشقائی
90. همایون کتيرايی
91. فاطمه كربلائی مطلب
92. ناصر كريمي
93. عباسعلی كريمی
94. -صياد كشاورز بهستانی
95. مشعوف كلانتری
96. علی كليوند
97. علی كيانی پوران
98. محمد گيوه كش
99. خسرو گلسرخي
100. حسن مافی
101. سعید محسن
102. حسين محمودپور
103. ناصر مدني
104. جعفرمرادی
105. عباس معروف
106. رحمت الله منيرنژاد
107. منصور مختاری
108. علی میهن دوست
109. كلثوم نادری
110. محمد مهدی نداف
111. احمد نصيری
112. اكبر نظامی تقاعدی
113. محمود نمازی
114. رعنا وظيفه شناس
115. فاطمه يوسفی
116. يدالله يونسی
117. .....
و جدای از افراد مذکور تعداد زیادی از قبور این قطعه با عنوان جوان ناکام و بدون هیچ توضیح دیگری دیده می شود که نشان دهنده ترس رژیم سابق از آوردن نام اعدام شدگان و فعالان سیاسی حتا بر روی سنگ قبر آنها بوده. اما هیچ دلیلی برای تخریب این قطعه توسط رژیم جمهوری اسلامی وجود ندارد، جز بی ارزش شمردن مبارزانی که راه را برای انقلاب مردمی 1357 مهیا کردند و اکنون در محاق فراموشی قرار گرفته اند. قطعه 33 بهشت زهرای تهران که اکنون دور آن دیوار کشیده شده جنب قطعه مشهور هنرمندان قرار گرفته است و بازدید از آن هیچ ممنوعیتی نداشته و ندارد. با امضای این پتیشن فارسی، وب سایت آشوب را در اعتراض به این اقدام سازمان بهشت زهرا همرائی نمائید.


احمد زاهدی لنگرودی
مدیر و سردبیر آشوب
http://AShoob.com


لینک مطلب اعتراض و تصاویر قطعه 33
http://www.ashoob.com/article.aspx?id=113

Copyright: gooya.com 2016