دوشنبه 9 آبان 1384

اطلاعيه سازمان مجاهدين خلق درباره تخريب مزار شهيدان در قطعه ۳۳ بهشت زهرا

رژيم آخوندي بايك طرح توطئه گرايانه تحت عنوان ”طرح بازسازي و سازماندهي” اقدام به تخريب قطعه 33 بهشت زهرا نموده است .
قطعه 33 بهشت زهرا مزار برجسته ترين شهيدان مجاهد و راه آزادي, كه پيش از انقلاب به دست ساواك شاه به شهادت رسيده اند, مي باشد. شهداي بنيانگذار مجاهدين, محمد حنيف نژاد, سعيدمحسن و علي اصغر بديع زادگان و همچنين شهيد مهدي رضايي, علي باكري, علي ميهندوست, محمد بازرگاني, ناصرصادق, كاظم ذوالانوار, مصطفي جوان خوشدل , محمود عسگريزاده و محمود شامخي از جمله اين شهيدان مي باشند.
همچنين مبارزان شهيد احمد جليلي افشار, كرامت دانشيان , نزهت السادات روحي آهنگران, همايون كتيرايي, و خسرو گلسرخي و ساير مبارزان راه آزادي ايران نيز در اين قطعه آرمي ده اند.
قطعه 33 بهشت زهرا از ساليان گذشته در مناسبت هاي مختلف همواره محل تجمع مردم تهران و بطور خاص خانواده شهدا و زندانيان سياسي بوده و بعنوان محلي جهت اعتراض به سياست هاي سركوبگرانه رژيم آخوندي شناخته مي شود. رژيم خميني كه از مدت ها قبل با يك طرح توطئه گرايانه قصد تخريب اين محل را داشت همواره با اعتراض مردم مواجه بود اما طبق آخرين گزارشات دريافتي از روز دوم آبان ماه اين طرح به اجرا گذاشته شده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در اقدام جنايتكارانه ديگري ايادي رژيم قصد دارند تا مزار خاوران را كه محل دفن شهداي قتل عام سال 67 مي باشد, تخريب نمايند. اين توطئه رژيم آخوندي به منظور از بين بردن آثار جنايتي است كه در دهه 60 در قبال مجاهدين و مبارزين اين مرز بوم مرتكب شد.
سازمان مجاهدين خلق ايران از كليه خانواده هاي شهيدان مي خواهد تا در ابعاد هرچه گسترده تر اقدام به افشاي اين توطئه رذيلانه نموده و با تجمعات اعتراضي خويش مانع از اجراي چنين طرح توطئه گرايانه اي شوند.

سازمان مجاهدين خلق ايران

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اطلاعيه سازمان مجاهدين خلق درباره تخريب مزار شهيدان در قطعه ۳۳ بهشت زهرا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016