دوشنبه 9 آبان 1384

نامه همسر اكبر گنجي به آيت الله شاهرودي، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

معصومه شفيعي همسر اكبر گنجي در نامه اي خطاب به آيت الله هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه از آنچه كه آن را نحوه برخورد باهمسرش خوانده است، شكايت كرد.
همسر اكبر گنجي با ارسال نمابري به خبرگزاري كار ايران (ايلنا) تصريح كرد: در نامه به رئيس قوه قضائيه خواستار رسيدگي فوري و اقدام عاجل آيت الله شاهرودي در جهت رسيدگي به مشكلات همسرم شده ام كه اميدوارم رئيس قوه قضائيه با توجه به وضعيت حساس گنجي به اين موضوع رسيدگي كند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نامه همسر اكبر گنجي به آيت الله شاهرودي، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016