دوشنبه 16 آبان 1384

فرخنده باد صدمین سالروز انقلاب مشروطیت ایران، هیئت برگزار کننده جشن ملی سده مشروطیت

”قوای مملکت ناشی از ملت است“
اصل ٢۶ متمم قانون اساسی مصوب سال ۱٢۸٥ خورشیدی

با شادی و همدلی به پیشواز سده ی انقلاب مشروطیت برویم و برگزاری این جشن فرخنده را زمینه ساز گفتمان ملی برای شکفتن و سرافرازی ایرانی مستقل، آزاد و آباد کنیم.
جنیش مشروطه خواهی پویش فکری - فرهنگی شورانگبز و تکاپوی خردمندانه و شجاعانه پیشینیان ما برای آزادی ملت ایران و پی افکندن حاکمیت ملی و پایان دادن به استبداد سلطنتی و کارشکنی های روحانیون ״مشروعه خواه“ است.
ایرانیان در سده اخیر سه رویداد سیاسی انقلاب مشروطیت، نهضت ملی برهبری دکتر مصدق، انقلاب ۱٣٥۷ و نیز پایمال شدن قانون اساسی مشروطیت توسط رژیم پیشین و بیش از ٢٥ سال ادامه راه واپسگرایانه ״مشروعه خواهان“ توسط حکومت اسلامی و نظام ولایت فقیه را تجربه کرده اند. اما کار و پیکار در راه آزادی و استقلال و پی ریزی دولت ملی مدرن به خاموشی نگراییده است. جنبش دموکراسی خواهی امروز مردم ایران در برابر سد و مانع بزرگ دستگاه خودکامه فقیه سالاری و در امتداد تحول آزادیخواهانه ای است که جنبش مشروطیت نماد پرفروغ آن است.
با گرامیداشت صد سال تلاش مردمان بنام و گمنام در راه تامین آماجهای تحقق نایافته جنبش مشروطه خواهی در راستای استقرار دموکراسی بر بنیاد منشور جهانی حقوق بشر و میثاقهای پیوستش، برپایه آرای آزاد افراد ملت ایران، جدائی دین از دولت و شناسائی حقوق شهروندی همه ایرانیان در جمهوری ایران بکوشیم! همکوش و هماوا بخواهیم تا در میهنمان همه قوای مملکت ناشی از ملت باشد.
همیاری و حمایت فرهیختگان، هنرمندان، اندیشمندان و پژوهشگران تاریخ مشروطه و همگامی جوانان، زنان و مردان آزادیخواه زمینه ساز برگزاری هرچه باشکوهتر این بزرگداشت خواهد بود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

زمان برگزاری در اردیبهشت ماه ۱٣۸٥ (ماه مه ٢٠٠۶) و مکان دقیق آن در شهر کلن به اطلاع هم میهنان عزیز خواهد رسید.

هیئت برگزار کننده جشن ملی سده مشروطیت
نعمت آزرم، مهندس کمال ارس، دکتر مهران براتی، دکتر فیروزه بنی صدر، محمود جعفری، منصور خاکسار، ییژن دادگری، ذکتر پرویز داورپناه، دکتر حسین رضازادگان، ناصر رحیم خانی، مهندس سهیلا ستاری، عباس سلیمی، علی اصغر سلیمی، مهندس حسن شریعتمداری، فرزانه عظیمی، سرور علیمحمدی، مسعود فتحی، کامبیز قائم مقام، دکتر محسن قائم مقام، ناصر کاخساز، سرهنگ صادق محمودی، سرهنگ محمود مهران ادیب، دکتر همایون مهمنش، پوران نجات بخش، ژاله وفا، فرشید یاسائی، فرهاد یاسائی

Copyright: gooya.com 2016