چهارشنبه 25 آبان 1384

رژیم تخریب گلزار خاوران و "بازسازی" آن را آغاز کرد، کانون زندانیان سیاسی ایران (در تبعید)

بنا بر گزارشی که از تهران رسیده، رژیم "بازسازی" گلزار خاوران را با تخریب و کندن سنگ‌ها و نهال‌های موجود در آن آعاز کرده است. این کار در صورتی انجام می‌گیرد که مسئولات سازمان بهشت زهرا که سرپرستی گلزار خاوران را نیز به عهده دارند، خانواده‌ها را متقاعد کرده بودند هر اقدامی در این راستا با آگاهی آنان صورت خواهد گرفت. دیروز سه شنبه ۲٤‌ آبان، شماری از خانواده‌ها برای پیگیری این امر به دیدار صادقی فرد نماینده دادستانی در بهشت زهرا رفتند، اما موفق به دیدار با او نشدند. روز جمعه ۲۷‌ آبان، خانواده‌ها در اعتراض به تخریب و "بازسازی" گلزار خاوران، در این مکان تجمع خواهند کرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید) ضمن محکوم نمودن تلاش مذبوحانه رژیم برای سرپوش گذاشتن بر اسناد جنایتش در گلزار خاوران، عموم را به یک اعتراض سراسری فرا می‌خواند. تجربه ۲۶‌ سال حاکمیت ننگین رژیم جمهوری اسلامی نشان داده که هموار از سکوت ما، برای پیش برد اهداف ضدبشری خود استقاده کرده است. با اعتراض گسترده خود، رژیم را از دستیابی به هدف منحوس و ناپلیدخود در گلزار خاوران باز بداریم.

کانون زندانیان سیاسی ایران (در تبعید)
چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۳۸٤ برابر با ۱۶‌نوامبر ۲۰۰۵‌

Copyright: gooya.com 2016