سه شنبه 1 آذر 1384

پرستو فروهر در مراسم سالگرد فروهرها: هفت سال است كه سنگ فاجعه به دوش مي كشم و در جستجوي تكه هاي حقيقت هستم، ايلنا

پرستو فروهر از كساني در طول هفت سال ياد فروهرها را گرامي داشتند تشكر كرد
تهران- خبرگزاري كار ايران

"پرستو فروهر" در مراسم گراميداشت" فروهر ها"،گفت: از تمام كساني كه در اينجا حضور دارند و بر كساني در طول هفت سال نام و ياد داريوش و پروانه فروهر را گرامي داشتند و زبان اعتراض به جنايت هايي كه به آنان رفته است نبسته اند سپاسگزاري كرد.
به گزارش خبرنگار ايلنا، پرستو فروهر از وكيل سرسخت خود زرافشان كه زعم وي به ناحق زنداني شده است و روزنامه نگار زنداني اكبر گنجي كه پرستو فروهر وي را كسي كه آزادي خويش را فداي افشاگري كرده ناميد , تشكر كرد.
وي در ادامه سروده اي از اشعار پروانه فروهر را خواند و افزود: هفت سال است كه سنگ فاجعه به دوش مي كشم و در لابه لاي هزاران شايعه و دروغ در جستجوي تكه هاي حقيقت هستم تا در كنار هم بگذارم
پرستو فروهر تصريح كرد: در ميان اين جمع بسيارند كساني كه در شب يكم آذرماه سال 77 وقتي خبر قتلشان پيچيد سر از پا نشناختند و به كوچه خانه آمدند و اشك بهت و ناباوري ريختند.
وي در توصيف وضعيت همفكران خود اظهار داشت:‌‏ ما در حصاري از دروغ خشونت و عوام فريبي گرفتار آمده ايم و حصاري از ترسها و ترديدهاي خودمان نيز در كنار آنها قرار داده ايم.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي بيان كرد: مرگ شما دست مايه اي براي تلاش براي عدالت و آزادي خواهد بود.
وي همچنين ياد و نام دواني, مجيد شريف, محمد مختاري, پوينده, زهرا كاظمي, سيرجاني, دكتر سامي, ميرعلائي را گرامي داشت.
شايان ذكر است جمعي از حضار پس از سخنان پرستو فروهر به سر دادن شعارهايي در حمايت از احمد باطبي و اكبر گنجي پرداختند.
در ادامه اين جلسه شعارهايي با مضمون مخالفت با طالبان و آنچه كه استبداد توصيف مي‌‏شد ,سر داده شد.

Copyright: gooya.com 2016