سه شنبه 1 آذر 1384

شيرين عبادي: پرونده فروهرها از ياد نمي رود، اميدوارم رييس قوه قضائيه اكبر گنجي را آزاد كند، ايلنا

مردم ايران خود قهرمان هستند و نبايد به دنبال قهرمان باشند

تهران- خبرگزاري كار ايران

شيرين عبادي گفت: پرونده فروهرها فراموش نشده و تا وقتي كه اين 70 ميليون نفر ايراني زنده هستند،پيگيري مي شود.

" شيرين عبادي" در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار ايلنا تصريح كرد: اين گونه پرونده ها از ياد مردم نمي روند حتي اگر به گونه‌‏اي در دادگاهها بسته شوند.
وي ادامه داد: مردم ايران خود قهرمان هستند و نبايد به دنبال قهرمان باشند چراكه به زعم وي قهرمان پروري مردم را به سوي ديكتاتوري سوق مي دهد.
عبادي در ادامه با اشاره به پرونده ناصر زرافشان افزود: ما براي بررسي پرونده زرافشان درخواست اعاده دادرسي داده ايم و اميدواريم ايشان در اعاده دادرسي به حقشان برسند.
وي در خصوص دمكراسي گفت: حتي در فرانسه هم امكان بروز ديكتاتوري وجود دارد چرا كه دمكراسي مانند يك گل است كه بايد هر لحظه به آن رسيدگي شود.
وي با اشاره به آينده سياسي ايران گفت: آينده سياسي ايران به خود مردم ربط دارد البته من سياسي نيستم، رهبر هيچ حزب و گروهي محسوب نمي شوم.
شيرين عبادي در رابطه با مرحوم داريوش فروهر گفت: فداكاري فروهرها را نمي توان بيان كرد بلكه بايد حس كرد.
وي با اشاره به سفر خود به اتريش گفت: در اين سفر خاتمي را در اجلاس ديدم و با او سلام عليك معمولي داشتم.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

عبادي در خصوص پرونده گنجي گفت: گنجي بايد آزاد باشد چرا كه آقاي شاهرودي گفته است گنجي آزاد مي شود و ما اميدواريم آقاي شاهرودي به وعده خود عمل كنند.
وي همچنين با اشاره به پرونده زهرا كاظمي گفت: در مورد پرونده اعتراض كرده ايم و باز هم اعتراض مي كنيم و اين هم مثل پرونده فروهر تا وقتي كه مردم زنده هستند روال رسيدگي به اين پرونده ادامه خواهد داشت.

Copyright: gooya.com 2016