شنبه 5 آذر 1384

احكام سه تن از فعالان كرد به اتهام فعاليت عليه نظام، از سوي ديوان عالي کشور تاييد شد، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

شعبه 32 ديوان عالي كشور احكام رضا اميني, هلمت آذرپور و عبدالله محمدي از فعالان سياسي كرد را كه از سوي دادگاه بدوي به ترتيب به تحمل 20, 15 و 15 سال حبس محكوم شده بودند، تاييد كرد.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، نامبردگان متهم به همكاري تشكيلاتي با گروهك منحله دموكرات كردستان و فعاليت عليه نظام جمهوري اسلامي ايران بودند كه در ابتدا در شعبه دوم دادگاه انقلاب مهاباد به تحمل احكام ذكر شده محكوم شدند و در تجديدنظرخواهي نيز اين احكام توسط شعبه 32 ديوان عالي كشور تاييد شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016