دوشنبه 14 آذر 1384

برنامه هاي دفتر تحكيم وحدت به مناسبت روز دانشجو اعلام شد، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

دفتر تحكيم وحدت ليست برنامه‌‏هاي خود در دانشگاه‌‏هاي مختلف كشور به مناسبت شانزدهم آذر ماه روز دانشجو را اعلام كرد.

به گزارش خبرنگار "ايلنا" در روز سه شنبه؛ 15 آذر مراسم روز دانشجو با حضور رضا علي‌‏جاني در دانشكده مديريت دانشگاه تهران، حبيب الله پيمان در دانشگاه شيراز، مرتضي مردي‌‏ها در دانشكده ادبيات دانشگاه علامه طباطبايي، تقي رحماني و سياسي راد در دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، سعيد مدني در دانشگاه شهيد رجايي و روزه سياسي در دانشگاه زاهدان برگزار مي شود.
همچنين برنامه هاي اين تشكيلات در روز چهار شنبه؛ شانزدهم آذر ماه نيز با حضور ابراهيم يزدي، محمد سيف زاده در دانشگاه تربيت معلم تهران، خشايار ديهيمي، حاتم قادري و عباس عبدي در دانشگاه صنعتي شريف، عبدالله مومني و موسوي در دانشگاه علوم پزشكي ايران و روزه سياسي در دانشگاه زاهدان برگزار مي‌‏شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ادامه برنامه‌‏هاي ويژه روز دانشجو در روز شنبه؛ نوزدهم آذر ماه با سمينار حقوق بشر در دانشگاه صنعتي شريف و با حضور محمد بسته نگار در دانشگاه اروميه , هاشم آقاجري و حاتم قادري و عبدالله مومني در دانشگاه الزهرا و يوسفي اشكوري در دانشكده امور اقتصادي و دارايي برگزار خواهد شد.
بر اساس اين گزارش تريبون آزاد دانشجويي به همين مناسبت در دانشگاه هاي مختلف كشور برگزار خواهد شد.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'برنامه هاي دفتر تحكيم وحدت به مناسبت روز دانشجو اعلام شد، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016