دوشنبه 14 آذر 1384

سعيد حجاريان: پيام شهداي دانشجو" اتحاد، مبارزه و پيروزي" است، ايلنا

16 آذر مانند 15 خرداد، 28 مرداد،17 شهريور و 22 بهمن در سينه تاريخ ثبت است

تهران- خبرگزاري كار ايران

سعيد حجاريان گفت: شايد بعد از 52 سال كه خون آن سه آذر اهورايي به هم آميخت تا يك‌‏تنه در مقابل اليگارشي شاه بايستند مي خواستند كه به ما پيام بدهند كه راه درست راه اتحاد مبارزه و پيروزي است.

به گزارش خبرنگار ايلنا,"سعيد حجاريان" عصر روز دوشنبه در مراسمي به مناسبت بزرگداشت 16 آذر روز دانشجو كه با عنوان فرياد بر سكوت از سوي انجمن اسلامي دانشجويان دانشكده علوم پزشكي دانشگاه تهران برگزار شد،با بيان اينكه اتحاد،مبارزه ويروزي شعار روز 16 آذر هميشه بوده وهست،گفت: هر سال به مناسبت 16 آذر مراسمي از سوي دانشگاهيان برگزار مي شود و ياد سه جوان پاكي كه توسط مزدوران شاه در پاييز غم انگيز درست پس از كودتاي 28 مرداد 32 در راهروهاي دانشكده فني به گلوله بسته و به خاك و خون كشيده شده اند پاس داشته مي شود. و اين زخم و اين جراحت هنوز التيام نيافته است و مانند ساير روزهاي تاريخي چون 17 شهريور 15 خرداد و 22 بهمن در سينه تاريخ ثبت خواهد شد.
وي تصريح كرد: امسال باز اين زخم كهنه را خونابه باز شد و 16 آذر با وقايع ديگري در اين جشن كه هيجاني در ميان دانشجويان پديد آورد كه خود بهتر از من به رموز آن واقف اند.
حجاريان ادامه داد: اولين 16 آذر بعد از انقلاب بود كه دو تشكيلات سابقه دار اما نه چندان مهم كشور، بر سر اينكه سه شهيد16 آذر ارتباط تشكيلاتي با كدام يك داشتند به جدال برخاستند؛ يكي از آنها ادعا مي كرد، شريعت رضوي و بزرگنيا پرسش نامه حزبي آنها را پر كرده است و عملا سمپات حزب بوده است و فقط قندچي متعلق به جريان ديگر است؛ تشكيلات دوم برعكس ادعا مي كرد كه شهيد رضوي و قندچي متعلق به جبهه آنها و فقط بزرگ نيا متعلق به آنها نيست.
عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي تصريح كرد: 16 آذر بود كه اين دعوا در جريان بود، من گويا در دانشگاه بودم كه عكس آن سه بزرگوار را مي ديدم كه به اين مشاجرات و مناقشات پوزخند مي زدند چرا كه آنها قهرمانهاي ملي بودند و به مدار و مستوايي از جانفشاني و فداكاري كشيده شده بودند كه در قالب اين جريان و آن جريان نمي گنجيدند.
حجاريان تصريح كرد: آنها در زمانه اي خونشان به هم آميخت كه درست بعد از كودتاي 28 مرداد ناي جغدي هم نمي آمد به گوش؛ آنها توانسته بودند سكوت آن شب ظلماني را با سنگ پراني به اتومبيل معاون ريس جمهور آمريكا بشكنند و در اليكارشي نظامي و دولت پادگاني و پليسي برخواسته از كودتا اولين رخنه ها را بياندازند.
وي افزود: براي آنها فرقي نمي كرد كه عضو كدام گروه و دسته باشند هويت ملي در خطر بود و لذا انسانهايي بايد در اين راه قدم مي گذاشتند كه از همه چيز خود گذشته باشند به همين خاطر بود از آن پس دانشجويان مستقل از هويتهاي سازماني خود يك صدا در 16 آذر شعار اتحاد مباره پيروزي را سر مي دادند و در اين ميان كسي از ايدئولوژي كسي سوال نمي كرد.
حجاريان ادامه داد:اين اتحاد به قدري قوي بود كه پس از انقلاب هم كه يك جريان دولتي سعي كرد با توسل به معقولاتي چون جنگ و شهادت روز دانشجو را تغيير دهد با ناكامي روبرو شد و در حال حاضر ديگر سروصدايي از آنها باقي نمانده است.
وي با بيان اينكه شانزده آذر بايد نهيبي باشد براي پراكندگي جنبش دانشجويي كنوني، گفت: در شرايطي كه به قول برخي دوستان دولت پادگاني عملا زمام امور را در دست گرفته است چه توجيهي براي اين همه پراكندگي ميان جنبش دانشجويي به طور خاص و ميان گروههاي طرفدار اصلاحات به طور عام وجود دارد؟ آيا مثلا در فرانسه هنگامي كه لوپن كه يك دست راستي و ناسيوناليست افراطي بود در مظان پيروزي قرار گرفت همه گروهها به سمت اتحاد پيش نرفتند آيا اين كار در زمان گايدار در اتريش اتفاق نيافتاد؟

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

حجاريان ادامه داد: همه اينها به خاطر اين بود كه اروپاييان تجربه تلخي از پراكندگي احزاب در زمان جمهوري گايدار و برآمدن از ناسيونال سوسياليسم آلمان در خاطر خود داشتند، چون نازي ها گام به گام جلو آمده و يكي يكي رقبا را از ميان به در كردند. بعد هم كه به قدرت رسيدند به بهانه كمبود فضاي حياطي به كشور گشايي پرداختند و جهان را پر فتنه كردند.
عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي افزود: شعار "دموكراسي در داخل، صلح در بيرون" شايد بتواند نقطه پيوندي براي طيف وسيعي از نيروها باشد كه نمي خواهند به اين فرجام دچار شوند.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'سعيد حجاريان: پيام شهداي دانشجو" اتحاد، مبارزه و پيروزي" است، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016