چهارشنبه 16 آذر 1384

حذف فله‌اي نيروهاي متخصص و افزايش احتمال سوانح هوايي، بازتاب

برخي مديران تخصصي هواپيمايي جمهوري اسلامي و گروهي ديگر از مديران صنعت هوايي، به دليل تمايلات مديريت جديد حاكم بر مجموعه صنعت هوايي و مالكان خطوط هوايي كنار گذاشته شده‌اند.


خبرنگار «بازتاب» گزارش داد: در هفته اخير، تعداد زيادي از نيروهاي باسابقه و متخصص در صنعت هوايي كشور حذف شده و تعدادي نيز در آستانه تغيير قرار دارند.

بنا بر گزارش مذكور، اين افراد كه اعضاي هيأت مديره و برخي مديران تخصصي هواپيمايي جمهوري اسلامي، مديران خطوط هوايي وابسته به دولت و همچنين گروهي ديگر از مديران صنعت هوايي را شامل مي‌شوند، به دليل تمايلات مديريت جديد حاكم بر مجموعه صنعت هوايي و مالكان خطوط هوايي كنار گذاشته شده و افرادي كه فاقد تجربه و تخصص مشابه در صنعت هوايي هستند، جانشين آنان شده‌اند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اين در حالي است كه به دليل فرسودگي هواپيما و مشكلات مربوط به تهيه قطعات يدكي، ميزان بروز سوانح در صنعت هوايي ايران زياد بوده و در صورت اضافه شدن مشكلات مديريتي و فني، احتمال بروز سوانح، افزايش مي‌يابد.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'حذف فله‌اي نيروهاي متخصص و افزايش احتمال سوانح هوايي، بازتاب' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016